12.3 C
Kołobrzeg
28 października 2021
Także.pl
Image default

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Pomoc dla powiatu kołobrzeskiego

Przedsiębiorcy powiatu kołobrzeskiego są jednymi z najbardziej dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa w województwie zachodniopomorskim. Konieczność zamknięcia wielu punktów handlowych, gastronomicznych i noclegowych mocno odbiła się na lokalnych przedsiębiorcach. Pomoc w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przygotował dla nich Urząd Marszałkowski. 

– Krytycznie oceniam zakres, zbiurokratyzowanie oraz opieszałość rządowej tzw. tarczy, ale nie czas na spory. Dzięki środkom unijnym jako samorząd województwa mogliśmy błyskawicznie zareagować na pandemię i uruchomiliśmy Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Kupiliśmy sprzęt niezbędny dla szpitali, stworzyliśmy mechanizmy wsparcia dla organizacji pozarządowych, pomagamy wolontariuszom. To nie tylko liczone w dziesiątkach tysięcy kupione maseczki czy przyłbice, ale i paczki żywnościowe, które przekazaliśmy naszym mieszkańcom. To trudny czas, czas niepewności i zmian, dlatego uruchomiliśmy również bezpłatną pomoc psychologiczną. Tych działań jest naprawdę sporo. Wspierając rządową tzw. tarczę przekazaliśmy ponad 72 mln zł środków unijnych. Znacząca część tej kwoty, bo ponad 3,39 mln zł trafiło do przedsiębiorców z powiatu kołobrzeskiego. Dziś mają oni również możliwość sięgnięcia po niskooprocentowane pożyczki płynnościowe. Wszyscy w regionie ciężko pracują, by zminimalizować straty jakie wywoła pandemia, a dziś nie sposób nie docenić możliwości i wsparcia jakie daje nam Unia Europejska. Wyliczenia unijne wskazują, że uruchomiliśmy ok. 220 mln zł, czy 130 zł na osobę. Jesteśmy w absolutnej czołówce regionów przeciwdziałających pandemii. Niestety do tego potrzebne są właściwe, proste i szybkie regulacje prawne oraz dołożenie znacznych środków budżetowych do będących w dyspozycji funduszy unijnych, i w końcu umorzenie przez rząd danin takich jak na ZUS. Liczę, że rząd zamiast ogłaszania kolejnych wersji tarczy, ruszy z konkretami – stwierdza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ochrona miejsc pracy

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19. Na jego realizację nie zgodził się jednak rząd i stworzył centralny instrument, który zgodnie z zapowiedziami Marszałek Olgierd Geblewicz wzmocnił kwotą 72 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 3,39 mln zł z tych środków zostało przekazane dla przedsiębiorców z powiatu kołobrzeskiego. 

Środki europejskie są jednak niewystarczające. W województwie zachodniopomorskim PUP-y zgłosiły zapotrzebowanie na wsparcie środkami krajowymi w łącznej  wysokości ponad 106 mln zł. Od samego początku tworzenia przez rząd „tarczy”, zastrzeżeń nie ukrywał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

– Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze obawy, by środki europejskie nie szły na ratowanie ZUS-u. Te pieniądze w całości powinny trafić do ludzi i pomóc przedsiębiorcom przetrwać, a nie być wykorzystywane do opłacania płatności składek – mówi Olgierd Geblewicz.

Ogłoszony przez marszałka Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy przewidywał uruchomienie nawet 170 mln zł dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na utrzymanie i odtwarzanie miejsc pracy. Mechanizm rządowy wykorzysta znaczną część tych środków. Z pozostałych w Regionalnym Programie Operacyjnym ok. 100 mln zł marszałek przeznaczył na  budowę mechanizmu regionalnego. 

Pożyczka płynnościowa

Pierwsi przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego, którzy sięgnęli po pożyczkę płynnościową w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego już otrzymali pieniądze. O wsparcie do 250 tys. zł można starać się w Szczecinie, Stargardzie, Białogardzie i Koszalinie. Okres spłaty pożyczki może wynieść do 5 lat. W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Pożyczkobiorcy otrzymują możliwość sześciomiesięcznej karencji w spłacie oraz nie mają konieczności zabezpieczenia wkładu własnego. Pożyczek udzielają: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie oraz ZARR S.A. Tylko do ZARR w ciągu niespełna 2 tygodni wpłynęło blisko 100 wniosków pożyczkowych. W ramach tzw. pierwszego rzutu dla pożyczkobiorców udostępniono łącznie 38 mln zł. Możliwe są dodatkowe działania, które obejmą nawet 50 mln zł. 

Wsparcie dla beneficjentów RPO WZ

Samorząd województwa przygotował także pomoc dla korzystających z unijnego wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 204-2020. 

Jestem świadomy tego, że epidemia COVID-19 może powodować trudności w realizacji projektu przez beneficjentów RPO WZ, dlatego nasz Pakiet obejmuje wsparciem także i te podmioty – przyznaje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W sytuacji, gdy epidemia COVID-19 powoduje trudności w realizacji projektu, beneficjent dotacji z RPO WZ może liczyć na np.: przedłużenie  terminów wynikających z umowy (np. na złożenie wniosku o płatność, złożenia korekty do wniosku), wydłużenie terminu zakończenia projektu, zgodę na zmiany w budżecie projektu, uelastycznienie zasad rozliczenia zaliczki, wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników po zakończeniu projektu. 

Powiązane wpisy

Wystawa „Gwiazdy Sportu w Niepodległej” w MOSiR

Redakcja

Komunikacja Miejska przedstawiła rozkład jazdy dodatkowych autobusów na 1 listopada

Redakcja

Spotkanie autorskie z Dorotą Milli

Redakcja

Zostaw komentarz