20.8 C
Kołobrzeg
26 lipca 2021
Także.pl

Wnioski gminy Ustronie Morskie wysoko w rankingu

12 marca odbyło się posiedzenie rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach II/2017 naboru wniosków złożonych z Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Na pierwszym miejscu listy rankingowej w zakresie przedsięwzięć 3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego, znalazł się wniosek gminy Ustronie Morskie pn. „Promocja obszaru LSR poprzez organizację imprezy pn. Festiwal ryby” w Ustroniu Morskim. Na to zadanie gmina otrzyma 25 tys. zł dofinansowania.

Na drugim miejscu listy rankingowej w zakresie przedsięwzięć 3.1.1. Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku, oceniono wniosek pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sianożęty”. Na ten cel gmina otrzyma około 200.000,00 zł wsparcia.