12.3 C
Kołobrzeg
28 października 2021
Także.pl
Image default

W Starninie wiele się zmieniło. Gmina Rymań zrewitalizowała przestrzenie publiczne

Budowa remizy strażackiej, sali wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – to efekty rewitalizacji przestrzeni publicznych w Starninie. Na przeprowadzone zmiany władze gminy Rymań pozyskały aż 85-procentowe unijne dofinansowanie. Przekazał je Urząd Marszałkowski w ramach RPO WZ 2014-2020. Oficjalnie otwarcie nowoczesnych przestrzeni odbyło się w sobotę, 28 sierpnia 2021 roku. Samorząd województwa podczas uroczystości reprezentowała członkini Zarządu Anna Bańkowska.

Rewitalizacja w Starninie objęła budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą wiejską oraz wyposażenie obiektów w sprzęt i niezbędne urządzenia. Ponadto powstała siłowni plenerowej, a także oświetlone i ogrodzone boisko sportowo-rekreacyjne.

– Nowa infrastruktura posłuży lokalnej społeczności  do organizacji zajęć edukacyjno-kulturalno-sportowych oraz zapewni bardziej atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, np. na świeżym powietrzu – mówił wójt Rymania Mirosław Terlecki.

Koszt inwestycji Gmina Rymań wyceniła na prawie 1,4 mln zł. Unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło ponad 1,1 mln zł. Wsparcie gwarantowała umowa podpisana między władzami gminy i samorządem województwa w listopadzie 2019 roku. Fundusze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Były efektem oszczędności, jakie pojawiły się przy realizacji innych zadań w ramach rozstrzygniętego jeszcze pod koniec 2018 roku konkursu. Wówczas to projekt zmian w Starninie – mimo pozytywnej oceny – nie mógł skorzystać z pomocy UE ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji. Ostatecznie udało się dofinansować i ten cenny projekt.

Przedsięwzięcie, którego realizację rozpoczęto w pierwszej połowie 2020 roku, wpisało się w założenia 9 Osi „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

– W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł – powiedziała członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Powiązane wpisy

Wystawa „Gwiazdy Sportu w Niepodległej” w MOSiR

Redakcja

Komunikacja Miejska przedstawiła rozkład jazdy dodatkowych autobusów na 1 listopada

Redakcja

Spotkanie autorskie z Dorotą Milli

Redakcja

Zostaw komentarz