11.9 C
Kołobrzeg
17 maja 2021
Także.pl
Image default

Umowa na remont drogi powiatowej podpisana

W poniedziałek 25 listopada 2019 roku odbyło się podpisanie umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie”. 

Na inwestycję powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomi 50%. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, przebudowa będzie wieloletnia i rozpocznie się w roku 2019,a zakończy w roku 2021. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przebudowana zostanie droga na odcinku około 2,760 km.

W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym, zaś przy osiedlu Bałtyk i w km 2+319,9 do km 2+760 zastosowano przekrój półuliczny, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy i wzmocnienia krawędzi jezdni. Projekt obejmuje wykonanie chodników i drogi rowerowej, ciągu pieszo–rowerowego, o zmiennej szerokości. Droga i chodnik oddzielone są od siebie oznakowaniem poziomym i ograniczonym poboczem, rowem oraz pasem zieleni od jezdni. Przed przejściami dla pieszych, na chodnikach, azylach i wzdłuż zatok autobusowych zaprojektowano pas z płytek integracyjnych o szerokości 35 cm. Projekt koryguje położenie istniejących zatok autobusowych, lokalizacja ich dostosowana jest do istniejących przepisów prawa.  

Zadanie realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka z Grzybowa, które zaproponowało cenę w wysokości 10.995.926,83 zł i wygrało przetarg. 

Termin realizacji zadania to 31.03.2021 roku.

Powiązane wpisy

Wydział Komunikacji wznawia obsługę interesantów. Awaria została usunięta

Redakcja

Drugi dzień utrudnień w Starostwie. Nie ma możliwości załatwienia spraw w systemie CEPiK

Redakcja

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego

Redakcja

Zostaw komentarz