-11.1 C
Kołobrzeg
18 stycznia 2021
Także.pl

Trzy konferencje naukowe w Kołobrzegu

Zobacz program wydarzeń.

MIĘDZY SŁOWAMI

W dniach 17-18 lutego 2017 r., w Kołobrzegu, odbędzie się konferencja Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS współorganizowana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu pt. „Między słowami”. Tematyka konferencji będzie głównie koncentrować się wokół zagadnień związanych z przekładem, komunikacją i obyczajami w kontekście interkulturowym. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy komunikacji w dobie globalizacji i zwiększającej się migracji ludności. Przenikanie się kultur i współegzystowanie różnych narodów na tym samym terenie często rodzi problemy komunikacyjne wynikające z niezrozumienia nie tylko mentalności, obyczajów, ale także mowy ciała i zasad komunikacji wpajanych w danych narodach od dziecka. Kwestie dotyczące grzeczności w komunikacji czy komunikacji niewerbalnej stanowią integralny komponent skutecznej komunikacji przy udziale tłumacza. Tłumacze natomiast nie zawsze zdają sobie sprawę z takich różnic w sytuacjach gdy komunikacja odbywa się przy wykorzystaniu języka pośredniego jakim dla wielu obcokrajowców są angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Dzieje się tak, ponieważ dla wielu języków mniej popularnych nie ma ustanowionych tłumaczy przysięgłych. Część konferencji zostanie poświęcona tematyce dotyczącej nowoczesnych narzędzi komputerowych wspierających pracę tłumacza. Prelekcje zostaną wygłoszone przez członków zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i pracowników akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja rozpocznie się w piątek, 17 lutego, o godz. 10.00, a zakończy się następnego dnia dyskusją panelową.

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOREAN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

W dniach 17-18 lutego 2017 roku w Kołobrzegu odbędzie się V międzynarodowa konferencja Korean Humanities and Social Sciences. To spotkanie naukowe od trzech lat współorganizowane jest przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Inha University z Incheon w Korei Południowej, a w tym roku także z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Tematyka zgłoszonych prelekcji obejmuje szeroki zakres, począwszy od zagadnień językoznawczych, przez meandry literatury aż do problematyki przekładoznawstwa i trudne kwestie historyczno-polityczne. Poszczególne referaty pogrupowane są w odpowiednio skorelowane sekcje tematyczne. Prelegenci reprezentują uczelnie z różnych stron świata, zaś profil tych jednostek badawczych jest również zróżnicowany. Badacze z Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej oraz Polski spotkają się, by zaprezentować najnowsze wyniki prowadzonych przez siebie badań. Wystąpienia te mają posłużyć nie tylko wymianie doświadczeń, ale także nawiązaniu nowych współprac jak i zacieśnieniu już istniejących kontaktów międzynarodowych.

DRUGA KONFERENCJA INDONEZJANISTYCZNA – JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. organizuje drugą konferencję indonezjanistyczną. Konferencja ta odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2017 roku (piątek-sobota) w Kołobrzegu. Tematyka zgłoszonych prelekcji obejmuje szeroki zakres, począwszy od zagadnień językoznawczych aż do problematyki przekładoznawstwa i ekonomii, ochrony środowiska w Indonezji. Poszczególne referaty pogrupowane są w odpowiednio skorelowane sekcje tematyczne. Kultura Indonezji jest niezwykle bogata. Jest to kraj wielu wyznań, dialektów, obyczajów, często postrzegany i oceniany stereotypowo. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy na temat tego obszaru językowego i zacieśnienie kontaktów pomiędzy naukowcami w Polsce i Indonezji.