5.4 C
Kołobrzeg
19 stycznia 2022
Także.pl
Image default

Pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki. Ma zapobiegać poważniejszym kryzysom. Powstaje Regionalne Pogotowie Kryzysowe

Zaburzenia i choroby psychiczne są i będą coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia. W całym kraju problemem jest dostępność do specjalistycznych usług. – System nie jest w pełni dostosowany do potrzeb zdrowotnych ludności, a dostępność do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej wymaga reorganizacji. Na poziomie regionalnym, wykorzystując dostępne Fundusze Europejskie, podejmujemy różne działania poprawiające funkcjonowanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Jednym z nich będzie obecnie tworzone Regionalne Pogotowie Kryzysowe, które ma zapobiegać poważniejszym problemom – zapowiada Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do uruchomienia sześciu powiatowych Centrów Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. Będzie w nich dostępna – bezpłatnie i bez skierowania – pomoc w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Ma pomóc osobom, które doświadczą nagłego kryzysu lub go przeżyły, stanąć na nogi, zapobiec ewentualnej chorobie.

Projekt, przy wsparciu środków Unii Europejskiej, będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. 

– Tempo życia, stres, problemy emocjonalne i finansowe, a ostatnio z pewnością związane z pandemią to czynniki sprzyjające gwałtownie rosnącej liczbie osób cierpiących z powodu problemów psychicznych. Pacjenci, mówiąc bardzo dyplomatycznie, zmagają się w całym kraju z niewystarczającym dostępem do pomocy w sytuacjach kryzysowych. Na poziomie regionalnym, przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich, otworzymy Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Skupimy się na poprawie dostępności do profesjonalnych usług psychologicznych, by zawczasu wyciągnąć pomocną dłoń do osób znajdujących się w kryzysie lub go przebyły i wymagają niezbędnego wsparcia – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Specjaliści pracujący w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym będą udzielać porad w specjalnie wyznaczonych Centrachw sześciu powiatach. Obecnie trwają prace związane z ich uruchomieniem.

Powiatowe punkty pogotowia będą też animować i prowadzić kluby samopomocy, grupy samopomocy, grupy wsparcia. Realizatorzy projektu planują także szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

Dostępne będą także wizyty środowiskowe, w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej wsparcia.

Regionalne Pogotowie Kryzysowe zacznie oferować swoje usługi najwcześniej w drugim kwartale 2021 r. 

Budżet projektu stanowią w ponad 90 proc. środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym). Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu to blisko 24 mln zł. 

Projekt będzie realizowany do 30 czerwiec 2023 r. 

Rozmowa z Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną Bańkowską:

Także: Pani Marszałek, Samorząd Województwa planuje uruchomienie Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. Jedno z takich miejsc ma znaleźć się w Kołobrzegu. Skąd pomysł?
Anna Bańkowska: W zasadzie to nie pomysł, a pilna potrzeba, z której wszyscy zdajemy sobie sprawę. Projekt jest odpowiedzią na współczesne realia. Jest zaplanowany w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Coraz więcej osób cierpi z powodu problemów natury psychologicznej, a dostępność do usług specjalistycznych jest niestety niewystarczająca. Sytuacja epidemiologiczna również nie sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu. 

Co oferować będzie mieszkańcom Regionalne Pogotowie Kryzysowe?
W Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym będzie można otrzymać specjalistyczną pomoc w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Oferować ją będą psycholodzy i specjaliści interwencji kryzysowej, którzy będą udzielać pomocy adekwatnej do konkretnych, życiowych sytuacji. Ważnym aspektem projektu jest fakt, że wsparcie będzie dostępne bez żadnego skierowania. Oprócz możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do punktu, specjaliści w nim pracujący, będą również realizowali wizyty środowiskowe, u osób lub rodzin wymagających wsparcia.

Na jakich zasadach funkcjonować będzie pogotowie?
Bardzo częstym problem jest bariera dostępności godzinowej. Instytucje, przychodnie umożliwiają skorzystanie ze swojej oferty często tylko do wczesnych godzin popołudniowych. Powiatowe Centra Kryzysowe będą czynne przez 12 godzin. Dodatkowo w sytuacjach nagłych będzie możliwość zgłoszenia problemu na całodobowy telefon.

Jak będzie wyglądać pomoc w praktyce?
Centra Regionalnego Pogotowia Kryzysowego cały czas oferować będą pomoc specjalistów, w zależności od stanu i potrzeb danej osoby bądź grupy. Zespoły mobilne będą udzielały wsparcia w miejscu zamieszkania i dodatkowo utworzone zostaną kluby samopomocy, w których również wsparcie specjalistów będzie trwało tyle, ile będzie wymagała tego sytuacja.

Kiedy możemy się spodziewać uruchomienia kołobrzeskiego Regionalnego Pogotowia Kryzysowego?
Planujemy rozpoczęcie niezbędnych remontów i jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami, które uczestniczą w projekcie. Będziemy starać się, by Regionalne Pogotowie Kryzysowe w poszczególnych lokalizacjach, w tym w Kołobrzegu, było dostępne dla mieszkańców w drugim kwartale 2021 roku. 

Powiązane wpisy

Wystawa „Gwiazdy Sportu w Niepodległej” w MOSiR

Redakcja

Komunikacja Miejska przedstawiła rozkład jazdy dodatkowych autobusów na 1 listopada

Redakcja

Spotkanie autorskie z Dorotą Milli

Redakcja

Zostaw komentarz