20.8 C
Kołobrzeg
26 lipca 2021
Także.pl

Medale za zasługi dla obronności kraju

5 kwietnia br. w sali narad Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu „Za zasługi dla obronności kraju” Pani Genowefie Stegienta. Medal za zasługi otrzymał także pośmiertnie mąż Pani Genowefy – śp. Józef Stegienta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, srebrny medal nadaje się w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Uroczystego wręczenia honorowego odznaczenia dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kołobrzegu – ppłk Janusz Łyżeń. Gratulacje z okazji przyznania przez Ministra Obrony Narodowej medalu złożył również wójt gminy – Jerzy Kołakowski. W ciepłych słowach wójt wyraził słowa uznania i podziękowania za wychowanie synów w duchu patriotyzmu oraz oddania Ojczyźnie.

Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r. Zasady nadawania medalu zmieniono rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r., zgodnie z którym medal nadaje się osobom, które:
-wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;
-posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego;
-swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.
Medal posiada trzy stopnie: złoty medal, srebrny medal, brązowy medal.