13.1 C
Kołobrzeg
18 września 2021
Także.pl
Image default

Marszałkowska pomoc dla najbardziej potrzebujących

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przeznaczają kolejne środki na walkę z koronawirusem. Tym razem z pomocy skorzystają osoby najbardziej dotknięte epidemią. Dzięki przyznanym funduszom udało się zakupić paczki żywnościowe, a do służb pomocy społecznej trafiają maseczki i termometry. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na walkę z COVID-19 przeznaczył już ponad 1,3 mln zł. Blisko 1 mln zł stanowią środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki tym środkom udało się zakupić paczki żywnościowe dla 4 tys. mieszkańców regionu oraz przyznać granty dla NGO’s, które organizują pomoc wolontarystyczną dla najmniejszych miejscowości. W ramach zwiększenia alokacji kwoty w projekcie RPO WZ „Region dobrego wsparcia” zakupiono już ponad 100 tys. sztuk maseczek chirurgicznych oraz 2 tys. przyłbic jednorazowych. 

– Kolejny sprzęt jest już zamawiany i niezwłocznie trafi do najbardziej potrzebujących. Mocno zaawansowane są również prace nad wsparciem instytucji opieki całodobowej DPS-ów. Czynione są starania, by jak najszybciej uruchomić jak najwyższe granty finansowe dla organów prowadzących łącznie 35 Domów Pomocy Społecznej – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. 

Ponadto władze samorządu województwa przeznaczyły 280 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy oraz strażaków należących do Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. To pozwoli służbom ratunkowym na bezpieczne udzielanie pomocy osobom dotknietym pandemią koronawirusa. Dotacje przekazano Stowarzyszaniu POLITES, Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z siedzibą w Szczecinie i pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym, które rozdystrybuowały zakupione materiały do 192 jednostek OSP na terenie województwa. 

Z wymienionej puli blisko 16 tys. zł trafiło do wolontariuszy i strażaków z powiatu kołobrzeskiego, dzięki czemu możliwy będzie zakup najbardziej potrzebnych środków ochrony osobistej oraz środków czystości. 

– OSP pomagają zawsze i w każdej chwili, ale muszą dysponować odpowiednim sprzętem, by robić to skutecznie. Od lat wspieramy strażaków-ochotników w tym zakresie. W jednostkach pojawiają się nowe wozy strażackie, dofinansowujemy zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych czy nowoczesnego sprzętu do nawigacji. Dziś pomagamy w zakupie środków ochrony osobistej – przyznaje członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska. 

Powiązane wpisy

Pszczelarze świętowali w Przelewicach

Redakcja

Pracownia Teatralna RCK zaprasza na przedstawienia

Redakcja

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu zaprasza na spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. “Żeby umarło przede mną”.

Redakcja

Zostaw komentarz