13.1 C
Kołobrzeg
18 września 2021
Także.pl
Image default

Jednostki oświatowe z marszałkowskim wsparciem

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, podjął decyzję o wsparciu finansowym jednostek samorządu terytorialnego.  

Zakres wsparcia to wyposażenie instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz placówek edukacyjnych w środki ochrony osobistej, a także środki i sprzęty do utrzymania czystości i dezynfekcji.

– Przeznaczyliśmy na ten cel 25 mln zł. Wsparcie będzie udostępnione w formule grantowej- grantodawcą w imieniu Województwa będzie Wydział Współpracy Społecznej, a grantobiorcami JST z terenu województwa – poinformowała Anna Bańkowska Członek Zarządu WZ.

Wsparcie zaplanowano w ramach działania 7.7 RPO WZ i środków EFS w oparciu o algorytm podziału alokacji, poprzez przeliczenie udziału liczby uczniów i nauczycieli w poszczególnych gminach i powiatach w ogólnej liczbie uczniów i nauczycieli w całym województwie; 

– Wsparcie zaplanowano ze środków EFS a dane dotyczące liczby uczniów i nauczycieli pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Placówki, które uwzględniliśmy we wsparciu to: przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły muzyczne I stopnia, branżowe szkoły I stopnia, technika, zespoły szkół i placówek oświatowych, młodzieżowe ośrodka socjoterapii ze szkołami, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy – dodała A.Bańkowska.

Samorządy będą składać uproszczone wnioski do Wydziału Współpracy Społecznej  i to on będzie obsługiwał przyznanie i wypłatę grantów dla samorządów.

Wydatki samorządów będą musiały być poniesione między 1 lutego a końcem listopada 2020 r. i obejmować zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa na potrzeby prowadzonych przez JST: żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych; samorządy będą przedstawiać WWS zestawienia wydatków z informacją o tym, do których placówek zakupione środki trafiły (faktury muszą być gromadzone, ale do okazania dla ew. kontroli)

– Kwoty, jakie poszczególne jednostki otrzymają to Miasto Kołobrzeg 578 773 zł, Kołobrzeg gmina wiejska 45 269 zł, Powiat Kołobrzeski 388 170 zł. – dodaje Anna Bańkowska.

Powiązane wpisy

Pszczelarze świętowali w Przelewicach

Redakcja

Pracownia Teatralna RCK zaprasza na przedstawienia

Redakcja

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu zaprasza na spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. “Żeby umarło przede mną”.

Redakcja

Zostaw komentarz