27.8 C
Kołobrzeg
25 lipca 2021
Także.pl

Ciąg dalszy wątpliwości ws. zatrudnienia posła

Konferencja Członków Rady Społecznej Szpitala i oświadczenie dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Henryk Carewicz i Sławoj Kigina – członkowie Rady Społecznej Szpitala zwołali dzisiaj konferencję prasową ws. wątpliwości dotyczących zatrudnienia posła Marka Hoka w kołobrzeskim szpitalu i innych jednostkach, gdzie poseł, jako lekarz miał świadczyć usługi. Wątpliwości budziły zakres usług świadczonych przez posła, zasadność wynagrodzenia oraz utrudniony dostęp do informacji. Na konferencji podkreślono, że sprawa zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej Sejmiku Wojewódzkiego. Jak podkreślił Sławoj Kigina jeżeli komisja nie podejmie się wyjaśnienia niejasności możliwe będzie oddanie sprawy do zbadania przez prokuraturę.

Materiał video.

Konferencja Członków Społecznej Rady Szpitala (Carewicz, Kigina)

Opublikowany przez Takze.pl Wtorek, 9 stycznia 2018

 

 

 

Takie pismo otrzymaliśmy od Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

W odpowiedzi na zarzuty podniesione na konferencji prasowej w dniu 9.01.2018 r., dotyczącej utrudniania uzyskania odpowiedzi oraz niewykonania wyroków sądów, zorganizowanej przez członków Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – p. Henryka Carewicza i Sławoja Kigina
w imieniu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przedstawiam poniższe oświadczenie, które przeczy przedstawionym tezom.

 

Oświadczenie

 

 1. Pismem z dnia 8.12.2015 r. wpłynęła interpelacja Radnego Województwa Zachodniopomorskiego Pana Henryka Carewicza dotyczącą zatrudnienia w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pana Marka Hoka. Ówczesny dyrektor szpitala na podstawie opinii radców prawnych odmówił udostępnienia takich danych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych oraz przepis art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. W dniu 27.04.2016 r. Pan Sławoj Kigina wystąpił do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
  o udzielenie odpowiedzi na temat zatrudnienia p. Marka Hoka w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu?
  W odpowiedzi z dnia 9.05.2016 r. Pan Sławoj Kigina został poinformowany, że szpital odmawia udostępnienia żądanych danych w oparciu o ww. ustawy oraz uprzednią opinię radców prawnych
 3. Pismem z dnia 16.05.2016 r. Pan Sławoj Kigina wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W odpowiedzi, pismem z dnia 25 maja 2016 r., Dyrektor szpitala poinformował wnioskodawcę, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko.
 4. Dnia 6.06.2016 r. Pan Sławoj Kigina wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Szczecinie na bezczynność Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 5. Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 22.09.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie wskazał na bezczynność Dyrektora Szpitala, ale jednocześnie zobowiązał Dyrektora Szpitala do rozpoznania wniosku skarżącego Sławoja Kiginy z dnia 27.04.2016 r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 19 listopada 2016 r. Akta sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie wpłynęły do Szpitala w dniu 28 listopada 2016 r.
 6. W dniu 8.12.2016 r. udzielono Panu Sławojowi Kiginie odpowiedzi na pytanie 1 zawarte we wniosku
  o udostępnienia informacji publicznej oraz odmówiono udzielenia informacji publicznej w zakresie wskazanym w pkt.2-3 wniosku o udostepnienie informacji publicznej z uwagi na treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Dnia 10.02.2017 r. Pan Sławoj Kigina skierował skargę na działania Dyrektora Regionalnego Szpitala
  w Kołobrzegu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w zakresie odmowy udostepnienia informacji publicznej.
 8. Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 20.04.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 czerwca 2017 r. W dniu 05 lipca 2017 r. akta sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie wpłynęły do Biura Podawczego Regionalnego Szpitala
  w Kołobrzegu.
 9. Pismem z dnia 07.07.2017 r. w wykonaniu prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie Dyrektor szpitala udostępnił informacje objęte wnioskiem Pana Sławoja Kiginy.
 10. Pismem z dnia 24.11.2017 r. Pan Sławoj Kigina wystąpił do Dyrektora Szpitala o udostępnienie dodatkowych informacji, nie ujętych w wyroku WSA.
 11. W dniu 8.12.2017 r. udostępniono kserokopie żądanych dokumentów.

 

Wobec powyższych faktów stawianie tezy, iż Dyrektor Regionalnego Szpital w Kołobrzegu nie zastosował się do wyroków sądu jest nieprawdziwe i krzywdzące.