17.2 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Zrealizują Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kołobrzeskim

W czwartek 14 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu podpisany został list intencyjny w sprawie powołania Partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kołobrzeskim.

W imieniu Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wicestarosta Helena Rudzis-Gruchała podpisali list intencyjny z przedstawicielami Gmin, jednostek pomocniczych oraz przedstawicielami rynku pracy i podmiotów ekonomii społecznej z poszczególnych Gmin, znajdujących się na terenie powiatu. List intencyjny jest wyrazem woli, dotyczącej podjęcia współpracy partnerskiej i docelowo zawarcia umowy partnerskiej, uszczegóławiającej zasady współpracy, związanej z dążeniami do wdrożenia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kołobrzeskim.

Celem partnerstwa jest rozwój ekonomii społecznej w Powiecie Kołobrzeskim w ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym realizatorem planu i Liderem partnerstwa jest Powiat Kołobrzeski. Do współpracy przyłączyła się także: Gmina Kołobrzeg, Gmina Dygowo , Gmina Rymań, Gmina Siemyśl, Gmina Ustronie Morskie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół “Feniks” w Kołobrzegu , Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, Koszalińska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (OWES) w Koszalinie.
W ciągu dwunastu miesięcy od podpisania Listu intencyjnego partnerzy uregulują, w formie umowy partnerskiej, kwestie dotyczące:

– zasad funkcjonowania partnerstwa, zarządzania i koordynacji,
– harmonogramu działań i podziału zadań między partnerami, związanych z realizacją planu.

Projekt ma zakładać m.in.:

– zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej,
– aktywizować i integrować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby uzależnione, powracające z emigracji zarobkowej, niepracujące mamy z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością,
– zwiększenie skuteczności działań podmiotów ekonomii społecznej,
– stworzenie spójnego systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Powiecie Kołobrzeskim.