18.9 C
Kołobrzeg
1 czerwca 2020
Także.pl

Znamy wyniki matur w powiecie kołobrzeskim

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, przedstawił wstępne wyniki matur 2018 w Powiecie Kołobrzeskim.

W roku 2018 w powiecie kołobrzeskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 582 absolwentów, w tym 317 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 265 absolwentów techników. Egzamin maturalny zdało ogółem 81,53% absolwentów naszych liceów i 86,52% absolwentów techników. Do egzaminów poprawkowych w sierpniu będą mogli przystąpić uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, zatem 26% tegorocznych maturzystów z terenu naszego powiatu będzie mogło powtórzyć egzamin maturalny w sierpniu. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest dla osób, które przystąpiły do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (pisemnych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz ustnych: z polskiego i języka obcego nowożytnego) i nie zdały tylko jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej. Zdający musi złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w macierzystej szkole. Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 21 sierpnia 2018 roku, egzaminy ustne poprawkowe odbędą się w dniach 21- 22 sierpnia 2018 roku.

Najczęściej wybierane przez maturzystów rozszerzenia podczas tegorocznej matury:

 • j. angielski – 285 uczniów
 • j. polski – 203 uczniów
 • geografia – 160 uczniów
 • matematyka – 103 uczniów
 • biologia – 81 uczniów
 • chemia – 77 uczniów
 • fizyka z astronomią – 55 uczniów
 • historia – 55 uczniów
 • wiedza o społeczeństwie – 26 uczniów
 • informatyka – 20 uczniów.

  Preferencje uczniów w roku bieżącym są podobne jak w ubiegłych latach. Z przedmiotów dodatkowych uczniowie najchętniej wybierają te przedmioty, które są punktowane w rekrutacji na wybrane kierunki studiów wyższych.

  1) W Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu ogólny wynik matur jest wyższy niż w roku ubiegłym o 15%. Najwyższy wynik osiągnęli nawigatorzy z wynikiem 96,5%, a najniższy wynik logistycy z wynikiem 83%.

  2) W Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu ogólny wynik matur jest również wyższy niż w roku ubiegłym o 10,75%. Najwyższy wynik uzyskali uczniowie o kierunku technik informatyk 100%, technik ekonomista 95,5%, natomiast najniższy wynik technik hotelarstwa 45,18%.

  3) W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu ogólny wynik jest niższy o 0,8% niż w roku ubiegłym.

  4) W Liceum Ogólnokształcącym im. Macieja Rataja w Gościnie ogólny wynik jest niższy o 5% niż w roku ubiegłym. Należy zaznaczyć, że w porównaniu do roku ubiegłego do matury przystąpiło o 20 uczniów więcej.

  5) W Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu ogólny wynik matur do roku ubiegłego jest wyższy o 5,5%.

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku w całym kraju przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 roku, obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego; w części pisemnej z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego.
Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju w liceach ogólnokształcących wyniosła 88,3% + 10,6% uprawnionych do egzaminu poprawkowego, natomiast w technikach 69,6% + 22,3% uprawnionych do egzaminu poprawkowego.

Powiązane wpisy

Przechodzień powstrzymał złodzieja

admin

AKTYWNA INSTALACJA PRZESTRZENNA

admin

Dwoje dzieci topiło się w Dźwirzynie

admin