23.3 C
Kołobrzeg
8 sierpnia 2020
Także.pl

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową ścieżki rowerowej

Gmina Miasto Kołobrzeg informuje, że w dniu 13.08.2018 r. rozpoczną się prace związane z zadaniem “Rozbudowa ul. Łopuskiego – budowa ścieżki rowerowej”. Roboty będę prowadzone zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

Dojście do szpitala będzie możliwe od strony Kanału Drzewnego, a za przystankiem autobusowym zostanie również wydzielony korytarz celem umożliwienia dojścia pieszych do Szpitalnej Izby Przyjęć oraz do pochylni dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do Szpitalnej Izby Przyjęć nie będzie utrudniony. W czasie trwania robót postój taxi zostanie przeniesiony na chodnik przy wjeździe do hali widowiskowo – sportowej Milenium.

T2 PTOR2

T1 PTOR1.