18.3 C
Kołobrzeg
2 lipca 2020
Także.pl
Image default

Zbigniew Stankiewicz: Moglibyśmy kształcić technika kosmonautę, tylko po co?

Rozmawiamy ze Zbigniewem Stankiewiczem, dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak. Technikum Ekonomiczne, któremu szefuje nasz rozmówca w opublikowanym na początku miesiąca XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 zajęło 42 miejsce. Oznacza to spory awans. Rok temu szkoła zajmowała 91 lokatę.

W szkole, którą dyrektor Stankiewicz prowadzi od 1997 roku, uczy się dziś 1100 uczniów (920 uczniów i kolejnych 180 z różnych szkół odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego) z około 9 powiatów. 

– W rankingu Perspektywy szkoła, której pan szefuje zanotowała olbrzymi skok w górę. Gdzie leży  klucz do takiego sukcesu?
-W niezwykłej wiedzy i umiejętnościach nauczycieli, którzy wiedzą, jak można zmotywować uczniów, którzy przychodzą do naszych techników z stosunkowo niewielką, w porównaniu do liceów, liczbą punktów. Dla mnie wiedza i umiejętności moich kolegów i koleżanek oraz właściwa polityka oddziaływania jest gwarancją sukcesu.

Jeżeli chodzi o matury i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, to my funkcjonujemy w oparciu o raporty, które diagnozują stopień przygotowania młodzieży i stopień ewentualnych trudności po maturach próbnych i maturach w sesjach wiosennych. Analizujemy je, wyciągamy wnioski i dostosowujemy dodatkowe zajęcia, dodatkowe spotkania, dodatkowe elementy zachęty, bieżące kontakty w dzienniku Librus, tak by zmotywować młodzież i przekonać ją, że matura i egzaminy zawodowe są w jej zasięgu.
Działamy systematycznie, powoli i stabilnie. Jesteśmy od kilku lat w rankingu Perspektywy i nie ukrywam, że przynosi to efekty, że każdego roku idziemy lepiej, a teraz poszliśmy jeszcze lepiej. 

–  Wielokrotnie podkreślał pan wagę doradztwa zawodowego i że jego elementy powinny być bardzo wcześnie włączone w cały proces edukacji.
-Tak. Moim zdaniem powinniśmy wprowadzić systemowo doradztwo zawodowe już od przedszkola. Później pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasa konsekwentnie pokazywać, co to jest zintegrowany system kwalifikacji, co to są kwalifikacje w zawodzie. Sprawdzać jakie dzieci mają umiejętności i wiedzę, która predysponuje ich do tego, żeby wybrać taki, a nie inny zawód. A więc po pierwsze doradztwo zawodowe, pod drugie doradztwo zawodowe i po trzecie doradztwo zawodowe. No i jeszcze ściślejsza współpraca między ogniwami systemu oświaty. To znaczy przedszkola powinny bardzo silnie współpracować ze szkołami podstawowymi, szkoły podstawowe ze szkołami ponadpodstawowymi, a te powinny bardzo silnie współpracować z uczelniami wyższymi. Tak jak my to robimy. Od wielu lat mamy podpisane umowy partnerskie z Akademią Pomorską w Słupsku. Współpracujemy z Politechniką Koszalińską i Uniwersytetem Szczecińskim.

Jednostki muszą przekazywać sobie wiedzę o umiejętnościach dzieciaków, by móc je właściwie kształtować. 

I współpracować z rodzicami. Pokazywać, że szkoły branżowe są naprawdę dobrze przygotowane do zaspokojenia potrzeb rynku pracy, jak i też dobrze przygotowują do matury i do rozpoczęcia ścieżki studiów wyższych. Niestety, rodzicie wciąż nie do końca są przekonani do techników, dlatego w naszym regionie bum przeżywają licea ogólnokształcące.
Niestety nie do końca udaje nam się też zrealizować naszą politykę bytności w szkole rodziców, bo tych aktywnych rodziców mamy w okolicy 10-15 procent. W zebraniach dla rodziców bywa od 25 do 40 procent. To jest stanowczo za mało.

– Wydaje się, że szkoła której jest pan dyrektorem jest zawsze krok przed innymi…
– Po części bierze się to stąd, że jako jedyny przedstawiciel szkolnictwa branżowego dotyczącego hotelarstwa, gastronomi i turystyki jestem członkiem Sektorowej Rady Kompetencji ds. Turystyki powołanej przez panią Minister Rozwoju. Jest to grupa 30 osobowa. Ja jestem jedynym przedstawicielem oświaty. Mając wiedzę co się zadzieje w gospodarce, a przede wszystkim co się zadzieje w zapotrzebowaniu rynku na kadry wdrażam te elementy w swojej szkole. I to owocuje tym, że mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jaki i egzaminy maturalne. Dużo mi daje uczestnictwo w pracach nad konstrukcją kwalifikacji rynkowych, gdzie nasi nauczyciele są pionierami i opiniują kwalifikacje rynkowe, które wejdą do systemu kwalifikacji i będą uznawane nie tylko w kraju, ale w Europie i na świecie dopiero za półtora roku czy za dwa lata.  

-Dzisiaj szkoły branżowe mogą elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku i kształcić kadry, których rzeczywiście brakuje. Kiedyś było to nie do pomyślenia. 
-Wszystko co tworzymy tworzymy w oparciu o opinie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Mamy już pozytywną opinię dla kształcenia technika programisty, technika rachunkowości i reaktywowania technika handlowca, ponieważ Wojewódzka Rada Zatrudnienia potwierdziła, że jest zapotrzebowanie w województwie i w kraju na te zawody. Dobrze się dzieje, że przedstawiciele branż będący w Radzie mają wpływ na to co chce szkoła robić. Celem nadrzędnym jest zaspokojenie potrzeb rynku pracy. My jesteśmy dla branży, nie branża dla nas. Moglibyśmy kształcić na przykład technika kosmonautę, tylko po co? 

– Szkoła aktywnie korzysta też dostępnych programów unijnych.
-Od 1997 roku szkoła zrealizowała 73 programy unijne w ramach Erasmusa, Leonardo Da Vinci, w ramach  polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, w ramach Interreg.  

Pozyskaliśmy kilka milionów z Unii Europejskiej. Daje nam to możliwość przełożenia dobrych rozwiązań z krajów, z którymi współpracujemy, na nasz grunt. Ale bardzo często jest też tak, że to, co my już robimy, nasi partnerzy zagraniczni dopiero zaczynają. Polski nauczyciel być może jest skromnie odziany, dzięki skromnemu wynagrodzeniu, ale jeżeli chodzi o jego wiedzę i umiejętności to są one przeogromne.

-Dziękujemy za rozmowę. 

Na których miejscach w rankingu znalazły się inne kołobrzeskie szkoły?

W XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 wzięto pod uwagę 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników. Ustalając ranking brano pod uwagę m.in. wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach. 

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika zostało w tym rankingu sklasyfikowane na 234 miejscu (rok temu było na 194). II LO im. H. Sienkiewicza na 908 (rok temu 745).. „Kopernik”  w klasyfikacji wojewódzkiej jest na 8 miejscu, a „Sienkiewicz” na 31. W rankingu województwa zachodniopomorskiego ujęto 47 szkół.

Z kolei Technikum Morskie w swojej kategorii jest 384 (rok temu 306). Ten ranking liczy 500 szkół.

Powiązane wpisy

Hok: te wybory zdecydują, w jakiej Polsce będziemy żyć

Redakcja

Dlaczego warto?

Redakcja

Rusza sezon wakacyjny w Kołobrzegu

Redakcja

Zostaw komentarz