20 C
Kołobrzeg
12 sierpnia 2020
Także.pl

Zawody sportowo-pożarnicze w Karcinie

W sobotę 24 czerwca na boisku sportowym w Karcinie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Obok rywalizacji sportowej zawody mobilizują strażaków ochotników do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu oraz dają możliwość oceny stanu wyszkolenia pożarniczego. Celem organizacji imprezy jest w szczególności popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

W zawodach udział wzięły męskie i żeńskie drużyny OSP z terenu całego powiatu. Po podsumowaniu końcowej klasyfikacji drużyn w zawodach ustalono zwycięzców zawodów:

– grupa drużyn męskich:
Miejsce I – OSP Korzystno
Miejsce II – OSP Rusowo
Miejsce III – OSP Gorawino

– grupa drużyn kobiecych:
Miejsce I – OSP Rusowo
Miejsce II – OSP Siemyśl
Miejsce III – OSP Karcino.

Nagrody zwycięzcom zawodów ufundowane przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu wręczył dh Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski, który na zakończenie zawodów odznaczony został Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.