23.3 C
Kołobrzeg
8 sierpnia 2020
Także.pl

Zagłosuj na logo rewitalizacji Kołobrzegu

Oddaj swój głos na logo rewitalizacji Kołobrzegu.

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem wyprowadzania z kryzysu obszarów miasta. W Kołobrzegu zdiagnozowano występowanie kilku obszarów kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, którym towarzyszą negatywne zjawiska gospodarcze, przestrzenne i techniczne.
Znajdują się one na terenie osiedli: Zachodnie, Solne Zdroje, Śródmiejskie, Zamoście i Lęborskie. Rada Miasta Kołobrzeg Uchwałą nr XXVIII/409/17 z dnia 9 lutego 2017 r. wyznaczyła 4 podobszary wymagające wsparcia: Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu, Zachodni z częścią zachodnią portu, terenów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej oraz Lęborski.
Gmina Miasto Kołobrzeg na podstawie Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XXX/438/17 z dnia 29 marca 2017 r. przystąpiła do sporządzenia programu rewitalizacji.
Swój głos możecie oddać na —-> stronie

 

PODGLĄD PROJEKTÓW