11.1 C
Kołobrzeg
26 maja 2020
Także.pl

Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej odbędzie się w Kołobrzegu

Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej adresowane jest do wszystkich pasjonatów, ekspertów działających zgodnie z ideą psychiatrii środowiskowej oraz ich beneficjentów.

17 listopada 2017 roku Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu we współpracy z Zachodniopomorską Filią Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Środkowo Pomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie organizuje Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, konferencję pt. „Rola rodziny w ujęciu psychiatrii środowiskowej”. Forum adresowane jest do wszystkich pasjonatów, ekspertów działających zgodnie z ideą psychiatrii środowiskowej oraz ich beneficjentów.

Celem organizowanego wydarzenia jest pogłębianie wiedzy uczestników na temat środowiskowej opieki nad osobami chorującymi psychicznie i zwiększenie świadomości nad rolą rodziny w holistycznym podejściu opieki psychiatrycznej, środowiskowej. Konferencja stwarza możliwość naukowego propagowania i umacniania idei Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, idei reformy psychiatrii – Centrum Zdrowia Psychicznego. Udział w konferencji to okazja do wspólnej refleksji i wymiany doświadczeń zarówno praktyków, jak i odbiorców środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.  To możliwość zwiększenia świadomości na temat stanu psychiatrii środowiskowej Polsce jako nowego modelu zgodnego z aktualnymi trendami w krajach Unii Europejskiej.

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
prof. dr hab. med. Jacek Wciórka
dr n. med. Justyna Pełka-Wysiecka
dr n. med. Artur Kochański
dr Marek Balicki

Komitet Organizacyjny
lek. specjalista psychiatra Ewa Giza
lek. specjalista psychiatra Izabela Ciuńczyk
lek. specjalista psychiatra Dąbrówka Spertusiak – Rogoza
członkowie Stowarzyszenia ,,Feniks’’

 

 

W ramach Zachodniopomorskich Forum Psychiatrii Środowiskowej w dniu 16 listopada 2017 r. w Koszalinie odbędzie się Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy „Odrodzenie”
PROGRAM
I część 10:00 – 11:00
Przywitanie i wystąpienia gości
Przemówienie kierownika ŚDS „Odrodzenie”– Anna Słotwińska
Początki ŚDS „Odrodzenie” – Krystyna Kościńska
ŚDS w moim życiu – wystąpienia uczestników, rodziców i przyjaciół
Koncert uczniów Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej w Koszalinie

11:00 Przerwa kawowa

II część 11:20 – 13:00
Rola ŚDS w zdrowieniu – Małgorzata Osoś
Niespodzianka ŚDS „Przyszłość” dla ŚDS „Odrodzenie”
Miejsce ŚDS w psychiatrii środowiskowej – dr Izabela Ciuńczyk
Wręczenie wyróżnień osobom zasłużonym i uhonorowanie uczestników ŚDS „Odrodzenie”
„Niby Ludzkie” – przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników i przyjaciół ŚDS ,,Odrodzenie” – reżyseria: Marcin Borchardt