17.2 C
Kołobrzeg
18 września 2020
Także.pl
Image default

W Porcie Jachtowym zostanie otwarta ścieżka edukacyjna. Organizatorzy zapraszają do udziału

8 lutego otwarta zostanie ścieżka edukacyjna w Porcie Jachtowym, którą będzie tworzyć osiem opisowych tablic.

Operacja pod nazwą „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu” polegała na stworzeniu ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej. Umieszczono osiem tablic informacyjnych, w poszczególnych lokalizacjach. 

Dwie tablice informują o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej na Wyspie Solnej, cztery tablice dotyczą średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu i kolejne dwie tablice o tematyce poświęconej Reducie Morast. Ponadto zlokalizowano instalacje przestrzenne – trzy plenerowe gabloty z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny (ponad 11 000 fragmentów), kości zwierzęce (odpadki pokonsumpcyjne – ponad 13 000 fragmentów) oraz 74 przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Cała ekspozycja ma charakter całoroczny i znajduje się będzie na terenie otwartym w miejscu ogólnodostępnym. Witryny są ustawione w towarzystwie specjalnych tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej co pozwoli korzystać z nich nie tylko sektorowi rybackiemu i turystom, ale również mieszkańcom, tym samym operacja pozwoli propagować dorobek kulturalny, w tym związany z kulturą rybacką. Projektowana łączna długość ścieżki to około 620 m. Ścieżka posiada oświetlenie ww. elementów (tablice, gabloty). Wykonanie planowanej operacji przyczyniło się do utworzenia nowego miejsca upamiętniającego lokalną historię i tradycje, związaną również z sektorem rybackim.

Łączny koszt zadania to 289 700,00 zł. Realizacja operacji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” kwotą 159 795,00 zł.

Powiązane wpisy

Ruszyła miejska wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami [wideo]

Redakcja

Samorząd Województwa wspiera zachodniopomorskie maluchy i ich rodziców

Redakcja

Bezpłatne badania słuchu i osteoporozy

Redakcja

Zostaw komentarz