3.9 C
Kołobrzeg
8 kwietnia 2020
Także.pl

W Błotnicy, chcą świetlicy

W piątkowy wieczór w świetlicy wiejskiej w Błotnicy odbyło się zebranie mieszkańców, dotyczące bieżących spraw miejscowości. Niewątpliwie najważniejszą decyzją była zmiana lokalizacji budowy nowej świetlicy. Ta miałaby stanąć na działce obok starej szkoły.

Wszystkich zgromadzonych przywitała sołtys Elżbieta Szczoczarz. W zebraniu udział wziął zastępca wójta Maciej Bejnarowicz oraz radny Antoni Miściur, obecny był także radny Tomasz Szafrański. W pierwszym punkcie spotkania mieszkańcy jasno wyrazili swoje zdanie na temat budowy świetlicy. Według nich powinna ona stanąć przy drodze wojewódzkiej, na działce przy budynku starej szkoły, w formie murowanej, a nie kontenerowej i być wizytówką wsi. Zastępca wójta jasno zaznaczył z czym wiąże się taka decyzja mieszkańców. Świetlica powstanie w perspektywie 2018 – 2019 roku, ze względu na niezbędne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Zastany stan rzeczy czyli zagospodarowania i lokalizacji dotyczył decyzji poprzednich kadencji władz gminy. Mieszkańcy Błotnicy nie kryli jednak swoich obaw, co do postępowania radnych, którzy świetlice w Błotnicy już raz wykreślili z inwestycji w budżecie. Jak bardzo jej pragną świadczy ostatnie zdjęcie poniżej wykonane na zebraniu. Maciej Bejnarowicz zaapelował o większe i aktywniejsze uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy i monitorowanie tej kwestii wraz z panią sołtys, radnym z tego okręgu, a także zabieranie głosu. Ostatecznie wraz z przedstawionymi konsekwencjami mieszkańcy byli za zmianą lokalizacji. Zwracając jednak uwagę na kompleksowe wykonanie przyszłej inwestycji wraz z dojazdami, parkingiem, oświetleniem i konsultowania jej z nimi na etapie planowania.

Zebranie w Błotnicy

Kolejnym tematem był chodnik do kolonii w Błotnicy. Warto w tym miejscu wspomnieć iż Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ogłosił przetargi na wykonanie dokumentacji rozbudowy dróg wojewódzkich, które mają szansę znaleźć się w puli zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. W tym drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg. Projekt miałby powstać do września 2018 roku. Wtedy też możliwe jest powstanie chodnika. Jak podkreślał zastępca wójta działania takie są związane z budową drogi ekspresowej S6, która znacznie zmieni charakter wojewódzkiej 102. Obecnie wykonane prace przez ZZDW obejmują tylko utwardzenie odcinka pobocza w Błotnicy do przystanku.

Niestety na spotkanie nie mógł przybyć dzielnicowy sierż. szt. Eugeniusz Filipiak, którego zatrzymała ważna interwencja. Niedoszłe spotkanie na wniosek mieszkańców chciała zorganizować pani sołtys jako efekt natężenia aktów kradzieży w okolicy. Do przedyskutowania było także poprawienie bezpieczeństwa: oznaczenie dróg m.in. ograniczenie prędkości czy powstanie monitoringu na drogach wylotowych do miejscowości. Prawdopodobnie do spotkania i rozmów o tych problemach dzielnicowego z panią sołtys dojdzie w najbliższym czasie. Poruszano także kwestie oświetlenia dróg, udrożnienia rowów, czy remontu niektórych wyjazdów na drogę wojewódzką.

Zostaw komentarz