17.8 C
Kołobrzeg
2 czerwca 2020
Także.pl

Uwaga, ptasia grypa

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich jak i drobiu.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem ;
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:
depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Magistrat prosi o niezwłoczne przesyłanie uzyskanych informacji o przypadkach znajdowania grup martwych dzikich ptaków oraz przypadkach masowego padania ptactwa domowego. Informację proszę przekazywać telefonicznie do Centrum Zarzadzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : 91 430 33 42, tel. kom. 696 031 168 lub mailem: wczk@szczecin.uw.gov.pl wczk@szczecin.uw.gov.pl lub faks: 91 433 85 22, lub do Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg: 94 35 514 40,46, tel. kom. 695 880 121, 695 880 121.