8.1 C
Kołobrzeg
10 kwietnia 2020
Także.pl

Usuną tony azbestu

Rozpoczęły się prace związane z usuwaniem ostatnich 14 ton wyrobów zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 4-6.

Do tej pory z budynku przy ulicy Ratuszowej usunięto już azbest ze ściany okiennej oraz ścian szczytowych. Koniec prac przewidywany jest na wrzesień br. Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 4-6 korzysta z dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Sukcesywnie realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu w Kołobrzegu. Wspólnoty Mieszkaniowe chętnie korzystają z dofinansowań udzielonych przez Urząd Miasta. Obecnie oprócz prac przy ulicy Ratuszowej (usuwanie 14 ton) w mieście trwa usuwanie ponad 90 ton azbestu z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podejrzewam że w przyszłym roku, maksymalnie za dwa lata, wszystkie prace na budynkach KSM zostaną ukończone. Również Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Wschodniej wystąpiły z wnioskami o bezzwrotne dofinansowanie działań związanych z termomodernizacją. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków przez Narodowy Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnoty otrzymają po ok. 1 500 000 zł dofinansowania i wówczas wystąpią również o dofinansowanie na usunięcie azbestu – mówi nam Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu Kamil Barwinek.