20 C
Kołobrzeg
12 sierpnia 2020
Także.pl

Ulica Mickiewicza przejezdna

Po kilku miesiącach prac ul. Mickiewicza w końcu jest przejezdna.

Z uwagi na problemy z pozyskaniem materiałów i brakiem zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zamknięcie ul. Portowej prace, mimo wcześniejszych deklaracji, nie mogły być wstrzymane w lipcu. W miniony długi weekend na ul. Mickiewicza wylano ostatnią warstwę asfaltu i 16 sierpnia jest już ona przejezdna.

Przebudowa układu drogowego w tym miejscu Kołobrzegu stanowi ważny element w dostępie do portu morskiego i terenów inwestycyjnych. Za unijną dotację remontowi poddana zostanie nawierzchnia ulicy Towarowej, a także część ulicy Zdrojowej. Prace obejmą także pozostałą infrastrukturę okołodrogową jak chodniki czy parkingi, a kilka skrzyżowań scalonych zostanie w rondo. Przebudowa blisko kilometrowego odcinka ulic poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym.

Realizacja inwestycji została zaplanowano od marca 2017 roku do czerwca 2018 roku. Koszt prac oszacowano na prawie 7,5 mln zł. Unijne dofinansowanie to ponad 5 mln zł. Zadanie wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.