20 C
Kołobrzeg
11 sierpnia 2020
Także.pl

Ulica Mazowiecka zostanie wyremontowana

Starosta Kołobrzeski informuje, że w najbliższych tygodniach przystąpimy do remontu ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.

“W chwili obecnej przygotowujemy przetarg. Przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu remontu całego odcinka drogi powiatowej – ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską, aż do nowej nawierzchni przed skrzyżowaniem z ulicą Wesołą. W ramach remontu wykonane zostanie frezowanie nawierzchni, ułożenie geosiatki oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej.” – mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Zadanie finansowane będzie w całości ze środków Powiatu Kołobrzeskiego, a planowany termin wykonania zadania to koniec czerwca 2018 roku.  W ślad za remontem ulicy Mazowieckiej w następnej kolejności planujemy również przebudowę chodnika.

fot.powiatkolobrzeg