18.9 C
Kołobrzeg
9 lipca 2020
Także.pl

TAKŻE: Pomoc niejedno ma imię

W rozmowie z Niną Błażewicz, pełniącą obowiązki Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu, rozmawiamy o działaniach PCK w Kołobrzegu, pracy wolontariuszy i potrzebie krwiodawstwa.

Także: Czym zajmuje się i jakie działania prowadzi jednostka Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu?

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu od wielu lat jest wiodącą jednostką Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie. W sposób aktywny realizuje wszystkie działania statutowe. Do najważniejszych z nich, każdego roku, należą przedsięwzięcia pomocowe dla najuboższych, podczas których rozdane zostają paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne oraz Święta Bożego Narodzenia, a także wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. W sumie dzięki tym działaniom, tylko od 2012 roku pomoc otrzymało ponad 1100 mieszkańców Miasta Kołobrzeg i gmin Powiatu Kołobrzeskiego. Działania naszego Oddziału przyczyniają się do realizacji programu unijnego, polegającego na dożywianiu najuboższych (w 2017 roku wydano 105 ton żywności dla ponad 10 tys. potrzebujących osób i podobnie w 2018 roku).

Z wielkim zaangażowaniem promujemy honorowe krwiodawstwo. Organizujemy akcje poboru krwi oraz prowadzimy działania promujące w postaci realizacji, np. Olimpiady Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie PCK dla szkół ponadgimnazjalnych. Przyczyniamy się również do kształtowania postaw prozdrowotnych wśród lokalnego społeczeństwa, poprzez udział w organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, a także Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Corocznie organizujemy Olimpiadę Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym, która ma na celu upowszechnienie tego przedmiotowego zagadnienia wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzimy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarząd, członkowie i wolontariusze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu we wszystkie działania angażują się z wrażliwością i bezinteresownością. A przede wszystkim – społecznie.

Także: Czym dla Pani jest pomoc?

Pomaganie innym ludziom powinno być nieodłączną potrzebą każdego człowieka. Codziennie jesteśmy skupieni na sobie, swoich potrzebach i sprawach. W związku z tym, często nie zauważamy innych, ich problemów i ograniczeń. W miarę gdy pozbywamy się swoich problemów, coraz mniej uwagi poświęcamy swojej osobie, a coraz więcej innym ludziom. W dzisiejszym świecie nie wszyscy mają równe szanse, a co z tym się wiąże, niektóre osoby potrzebują pomocy. Bezinteresownego pomagania, bo wyłącznie taką postawę mam na myśli. Pomaganie bez oczekiwania na policzalne korzyści sprawia, że każdy czuje się lepszy, bardziej wartościowy. Pomoc innym nadaje życiu głębszy sens i sprawia, że można poczuć, po co się żyje. Nie tylko udzielana pomoc materialna, a niekiedy i finansowa, czyli ta namacalna jest ważna. Bardzo ważne jest zrozumienie, słuchanie, czy też chwila rozmowy z drugim, często samotnym człowiekiem. Wówczas ta udzielana przez nas pomoc pozwala dowiedzieć się wiele o nas samych, odkryć i poznać siebie. W życiu zawsze dążymy ku lepszemu, ale również zawsze trzeba patrzeć na tych, którzy mają gorzej – to pomaga docenić to, co się samemu posiada i wyzwala chęć niesienia pomocy w miarę swoich możliwości. Pomagając bezinteresownie, sprawiamy też, że nasze otoczenie, w którym żyjemy, staje się bardziej przyjazne i ludzkie. Nie jest bezdusznym miejscem. Właśnie tym wszystkim dla mnie jest pomoc. Stąd pomagajmy pomagać.

Także: Oddawanie krwi. Dlaczego to takie ważne?

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Współcześnie, większość zabiegów operacyjnych, załóżmy że wykonywanych  najnowocześniejszym i najbardziej skomplikowanym sprzętem medycznym, nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było tego życiodajnego płynu. Jedynym źródłem, a zarazem producentem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj swoistego posłannictwa. Śmiało można stwierdzić, że honorowe krwiodawstwo jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Nie ma w życiu człowieka nic wspanialszego, niż to kiedy jeden człowiek pomaga drugiemu, a szczególnie, gdy własną krwią ratuje mu zdrowie i życie. Niesie konkretną pomoc. Często w dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach. Cóż może być bardziej wzniosłego niż to, że honorowo i bezinteresownie człowiek oddaje cząstkę samego siebie – bliźniemu. Dzieląc się sobą z drugim człowiekiem, czyni to z dobroci serca. Daje osobisty przykład, a także wsparcie. Stosunek Honorowych Dawców Krwi do najbardziej ludzkich potrzeb zasługuje na najwyższy szacunek i powinien być wzorem dla tych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mogliby zrobić dla innych. Dlatego, zawsze będę mocno zachęcała do oddawania krwi, a co za tym idzie – pomagania drugiemu człowiekowi…

Także: W ostatnim czasie wolontariusze przygotowali pomoc na Święta Bożego Narodzenia. Jaka to była pomoc i do kogo kierowana?

Corocznie realizujemy przedsięwzięcia pomocowe dla najuboższych rodzin, osób samotnych, starszych czy bezdomnych. Dla osób i rodzin, którzy zwracają się do nas po pomoc żywnościową na święta. Przedmiotowa pomoc zostaje realizowana w ramach akcji pod nazwą „Wielkanoc z PCK”, czy tak jak przed kilkunastoma dniami – „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Efektem końcowym naszego działania jest przekazanie paczek żywnościowych na Święta Wielkanocne oraz Święta Bożego Narodzenia. Do każdej takiej akcji przygotowujemy się od miesięcy, zbierając odpowiednie środki finansowe na zakup produktów żywnościowych. I tutaj nieodzowną pomoc otrzymujemy od nauczycieli – opiekunów szkolnych kół PCK oraz ich uczniów. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczy w przedświątecznych kwestach ulicznych, natomiast uczniowie z części szkół gimnazjalnych, wspólnie z nauczycielami, organizują zbiórki produktów żywnościowych i słodyczy, które dołączamy do paczek. Za co serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych przedsięwzięć. W imieniu własnym i całego Zarządu.

Powiązane wpisy

Poznaliśmy laureatów Olimpiady Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie

Redakcja

Szwajcarska pomoc dla najbardziej potrzebujących

admin

Turniej Młodych Krwiodawców

admin