27.8 C
Kołobrzeg
15 sierpnia 2020
Także.pl

Szpital pozyskał 600 000 zł

Dzięki dotacji szpital zakupi m.in.: Aparat USG oraz Aparat do Termolezji.

Kołobrzeski szpital pozyskał dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 600 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację III Etapu zadania pn. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem.
Dzięki dotacji szpital wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt medyczny. W ramach inwestycji zakupiony zostanie Aparat USG służący do wyszukiwania struktur nerwowych oraz Aparat do Termolezji, którego zadaniem jest wyłączanie fragmentów nerwowów przewodzących ból. Aparatura trafi do Poradni Leczenia Bólu.

Ponadto z otrzymanych środków przeprowadzone zostaną prace remontowe w pomieszczeniach zlokalizowanych w Zespole Poradni Elektrokardiograficznej (EKG) i Pracowni Prób Wysiłkowych, Pracowni Elektroencefalografii (EEG) oraz Poradni Neurologicznej.

Realizację zadania pn. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem rozpoczęto w 2015 roku. Podczas dwóch etapów realizacji inwestycji pozyskano 1 400 000 zł dotacji, a koszty własne szpitala wyniosły 180 998 zł i 21 groszy.