24.4 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Strażnicy Graniczni pojadą do Macedonii pomóc opanować napływ imigrantów

W najbliższą niedzielę 30 funkcjonariuszy SG wyruszy z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na misję do Macedonii. Wśród nich jest dwóch funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy do końca maja będą udzielać wsparcia macedońskim służbom. To już 5. edycja misji, do końca roku zaplanowano łącznie 10 edycji wspólnych operacji.

Wyjazd został poprzedzony szkoleniem zgrywającym w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Trwało ono od 28 kwietnia do dnia dzisiejszego. Podczas szkolenia funkcjonariusze przećwiczyli zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, udzielanie pierwszej pomocy w warunkach polowych, zatrzymywanie i doprowadzanie osób zatrzymanych, a także taktykę i technikę realizacji czynności służbowych, prowadzonych w obiektach zurbanizowanych. Polska Straż Graniczna już po raz piąty będzie wspierać służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów, m.in. poprzez realizację czynności związanych z rejestracją wniosków o ochronę międzynarodową, badanie autentyczności dokumentów, a także zapobieganie nielegalnemu przekroczeniu granicy poza przejściami granicznymi.

W trzydziestoosobowej grupie funkcjonariuszy znalazło się dwóch z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy na co dzień pełnią służbę w Placówce Straży Granicznej w Gdyni i Kołobrzegu. To kolejni przedstawiciele MOSG przebywający poza granicami kraju na misjach koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex oraz w ramach operacji wspierania państw bezpośrednio dotkniętych kryzysem migracyjnym. Obecnie na działaniach koordynowanych przez Frontex w Grecji i we Włoszech przebywa 12 funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG, z których trzech z Kaszubskiego Dywizjonu SG bierze udział we wspólnej operacji Frontex na Morzu Śródziemnym na jednostce pływającej SG Finlandii z międzynarodową załogą.

W ubiegłym roku w operacjach koordynowanych przez Frontex uczestniczyło 35 funkcjonariuszy MOSG, którzy pełnili służbę w Grecji, Chorwacji, Rumunii, Finlandii, Francji, Włoszech, Słowacji, Mołdawii, Bułgarii oraz na Węgrzech w sektorze granic lądowych, morskich oraz powietrznych. Do udziału w operacjach koordynowanych przez Frontex Morski Oddział SG wysyłał też samochody patrolowe oraz sprzęt noktowizyjny. Z kolei w ramach bilateralnych operacji do Macedonii, Słowenii i Węgier Morski Oddział SG delegował w 2016 roku 26 funkcjonariuszy, którzy wspierali miejscowe służby w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji i zarządzania migracją. Do zadań funkcjonariuszy MOSG w trakcie udziału w misjach należało badanie dokumentów, ustalanie pochodzenia osób przekraczających granice wbrew przepisom, przesłuchania cudzoziemców, służba na pierwszej linii kontroli, daktyloskopowanie, wspieranie działań związanych z readmisją i doprowadzaniem cudzoziemców, patrole samochodowe czy ujawnianie pojazdów pochodzących z kradzieży.

info: MOSG