7.2 C
Kołobrzeg
30 października 2020
Także.pl

Sprawdzili Kanał Drzewny

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kołobrzeg Nowej Szansy wybrali się kajakami, aby dokładnie sprawdzić co się dzieje wokół całej Wyspy Solnej.

Od paru tygodni Stowarzyszenie Kołobrzeg Nowej Szansy dostaje zgłoszenia mieszkańców Kołobrzegu, dotyczące stanu Kanału Drzewnego. Dzieje się tak, ponieważ regularnie od lat KNS przeprowadza akcje ekologiczne właśnie w tej części dorzecza Parsęty. Dodatkowo we wrześniu ubiegłego roku podjął skuteczną interwencję, gdy kanał był w „opłakanym stanie”. W środowe popołudnie (05.07.2017 r.) dzięki zaprzyjaźnionej firmie Tonio przedstawiciele organizacji wybrali się kajakami, aby dokładnie sprawdzić co się dzieje wokół całej Wyspy Solnej. Z dostarczanych informacji wynikało, że kanał od dłuższego czasu nie był czyszczony z odpadów komunalnych, posiadał mocno zarośnięte brzegi, skarpy, a niewykoszone z roślin wodnych dno rzeki utrudniało lub uniemożliwiało rekreację wodną. Dodatkowo wspominano o zatorach z powalonych drzew i gałęzi na tym cieku. Całość poza potencjalnym niebezpieczeństwem miała też szpecić otoczenie. W praktyce było trochę inaczej. Udało się opłynąć całą wyspę bez większych problemów. Kierując się Kanałem Drzewnym z południa na północ proporcjonalnie co do przebytych metrów rosło jego zanieczyszczenie odpadami oraz ogólne zaniedbanie. Brzegi kanału zwłaszcza wzdłuż ul. Zygmuntowskiej są zarośnięte, jednak nie tak bardzo, jak to miało miejsce przy ostatniej interwencji. Z utrudnień dla poruszających się na wodzie członkowie natrafili na powalone od silnych wiatrów oraz niestabilnego podłoża drzewa i skupiska gałęzi. Zupełnie inna sytuacja jest na rzece Parsęcie, gdzie odcinek od nowego mostu Portowego do ul. Młyńskiej jest w dobrym stanie. Jedyny problem przy powrocie główną rzeką, stwarzał jej silny nurt. Zainteresowanym należy się wyjaśnienie, iż Kanał Drzewny jest pod całoroczną opieką Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wynika to ze statutowych zadań przypisanych Marszałkowi Województwa w ustawie Prawo wodne. ZZMiUW jako jednostka samorządu województwa jest administratorem między innymi śródlądowych wód powierzchniowych płynących. To właśnie do nich wlicza się nasz kanał. Na rzece regularnie odbywają się różnego rodzaju prace, jak usuwanie zanieczyszczeń ze skarp i dna, wykaszanie, wygrabianie i wywóz roślin wodnych, mechaniczne koszenie, hakowanie dna, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi itp. Kanał Drzewny wchodzący w Dorzecze Parsęty jest objęty obszarem Natura 2000 (PLH320007) co oznacza, że znajdujące się tam siedlisko jest objęte specjalnym obszarem ochronnym. Niektórzy z nas nawet nie zdają sobie sprawy, że wzdłuż Kanału Drzewnego występują chronione gatunki zwierząt i roślin. Pomijając kwestie połowowe, skupiając się na rekreacji wodnej oraz krajobrazie, jakiekolwiek prace związane poprawieniem stanu kanału będą mogły się odbyć dopiero po okresie ochronnym – tj. 15 sierpnia. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Prawo wodne podlegają zgłoszeniu do RDOŚu, włącznie z dokładnym określeniem terminów prowadzenia prac. W poprzednim roku problem polegał na zbyt późnej reakcji ZZMiUW na zastany stan, w tym duże zatory spowodowane pozostałościami po panujących w tamtym okresie silnych wiatrach, oraz ustaleniem terminu zakończenia prac utrzymaniowych na połowę września. Podsumowując, poprawy stanu Kanału Drzewnego możemy spodziewać się dopiero pod koniec wakacji. Informacje dot. organizowania przez KNS kolejnej edycji akcji ekologicznej na Kanale Drzewnym pojawią się na początku września.

Piotr Rzepka – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kołobrzeg Nowej Szansy