24.4 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Spotkanie z Kazimierzem Nowosielskim

21 września odbędzie się spotkanie z polskim krytykiem sztuki i poetą – Kazimierzem Nowosielskim.

21 września o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu na ul. Jana Frankowskiego 3 rozpocznie się spotkanie z Kazimierzem Nowosielskim. Spotkanie poprowadzi Wojciech Czaplewski.

Kazimierz Nowosielski (ur. 18 marca 1948 w Rybnie na Kujawach) – polski krytyk sztuki i poeta, profesor nauk humanistycznych. Zajmuje się historią literatury polskiej.

Ukończył szkołę podstawową w Zakrzewku, egzamin maturalny zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie, a na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. Po studiach przez rok pracował jako nauczyciel języka polskiego w szkole zawodowej w Chojnicach. W 1972 został asystentem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, a rok później przeniósł się do Instytutu Filologii Polskiej UG. W 1980 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska, pisaną pod kierunkiem prof. Marii Janion. Powołał i współredagował podziemne pismo „Podpunkt”, a po okresie stanu wojennego kwartalnik „Tytuł”. W 1995 uzyskał habilitację na podstawie dorobku naukowego oraz książki Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej. W 2012 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Zajmuje się także dziejami dwudziestowiecznego malarstwa. Opatrzył wstępem albumy malarstwa m.in: Hugona Laseckiego, Włodzimierza Łajminga, Jana Miśka, Jadwigi Lesieckiej. Jego wiersze były tłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski, słowacki i czeski. Autor licznych publikacji naukowych, esejów i tomów wierszy. W latach 1989-1990 prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Obecnie zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Publikacje:

szkice i eseje:

Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983)
Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993)
Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001)
Dar zamieszkiwania. Eseje o doswiadczeniach i wartościach (Bernardinum, Pelplin 2002)
Dobrze się spotkać. O esejach, listach i rozmowach z pisarzami (Polnord-Oskar i Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008)
Galeria. O wybranych malarzach i malarstwie współczesnym (Bernardinum, Pelplin 2008)
Przez Ojczyznę i dalej… Szkice o literaturze i wartościach (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2015)

poezja:

Miejsce na brzegu (Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1975)
Stan skupienia (Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1977)
Dotkliwa obecność (Czytelnik, Warszawa 1981)
Codzienna zapłata (Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983)
Najbliższa dal. Z wierszy dawnych i nowych (Gdańska Oficyna Wydawnicza, Gdańsk 1989)
Uparte oddychanie (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989)
Wiersze wybrane (Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990)
Wilga i deszcz (Marpress, Gdańsk 1994)
Z księgi darów (Marabut, Gdańsk 1997)
Znikliwa odwieczność (Polnord-Oskar, Gdańsk 1999)
Ziarno i wiatr (Bernardinum, Pelplin 2003)
Okno od północy (Bernardinum, Pelplin 2012)
Przykładanie ręki (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Redakcja Toposu, Sopot 2015)

Nagrody, nominacje i odznaczenia:
1977 – Gdańska Książka Roku za tom Stan skupienia
1988 – Nagroda Polcul Fundation „za pomnażanie polskiej kultury niezależnej”
1989 – Gdańska Książka Roku za tom Uparte oddychanie
1990 – Nagroda im. Mikołaja Sępa-Sarzyńskiego za tom Wiersze wybrane
1990 – Nagroda XIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom Najbliższa dal
2000 – Nagroda Artusa za tom Znikliwa odwieczność
2002 – Złoty Krzyż Zasługi
2015 – Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
2016 – nominacja do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego za tom Przykładanie ręki

info: pl.wikipedia.org