12.2 C
Kołobrzeg
7 kwietnia 2020
Także.pl

Rzecznik Konsumentów informuje

Na skutek licznych skarg konsumentów  dotyczących firm energetycznych Prezes  UOKiK wydał decyzje dotyczące trzech sprzedawców energii: Energa-Obrót S.A.,  Energetyczne Centrum S.A. i Novum S.A.

Aneta Cieślicka Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu informuje, że na skutek licznych skarg konsumentów  dotyczących firm energetycznych Prezes  UOKiK wydał decyzje dotyczące trzech sprzedawców energii: Energa-Obrót S.A.,  Energetyczne Centrum S.A. i Novum S.A.
Jak zapewnia Aneta Cieślicka wszystkie skargi konsumentów, które wpłynęły do niej w ostatnich latach, zostały przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Urzędu Regulacji Energetyki. Skargi konsumentów dotyczyły zawierania nowych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz zmiany obowiązujących umów. Konsumenci skarżyli się również na brak informacji o zmianie dostawcy energii oraz o doliczeniu opłaty handlowej do rachunku. Klienci Energi-Obrót S.A., którzy zdecydowali się na skorzystanie z oferty Gwarancja Stałej Ceny i nie zostali powiadomieniu o dodatkowej opłacie handlowej, otrzymają rekompensatę w kwocie 56 zł. Otrzymają również propozycję nowej oferty lub będą mogli rozwiązać umowę i skorzystać   z   innej   oferty   lub   taryfy,   a   także   zdecydować   się   na   zmianę   sprzedawcy   energii elektrycznej – co istotne, bez żadnych kar !
Energa Obrót SA zobowiązała się powiadomić konsumentów listownie o rekompensatach pieniężnych oraz o możliwości rozwiązania lub zmiany umowy. Rzecznik   Konsumentów   dodatkowo   informuje,   że   konsumenci,   którzy   chcą   zmienić warunki umowy, mogą również osobiście zgłosić się do placówki Energii Obrót. Z   kolei,   Spółka  Energetyczne   Centrum   S.A.   zobowiązała   się   z wrócić   lub   umorzyć konsumentom, którzy rozwiązali umowy, wszelkie koszty, jakie ponieśli z tego tytułu oraz wypłaci im rekompensatę w wysokości 30 zł. Kwotę 15 zł  otrzymają z kolei klienci, którym udało się odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
Zobowiązanie spółki Novum S.A. dotyczy m.in. osób, które zostały wprowadzone w błąd przy zawieraniu mowy. Konsumenci będą mogli bezpłatnie rozwiązać umowę. Ci, którzy zapłacili lub mieli zapłacić karę za rezygnację z umowy otrzymają zwrot lub umorzenie tych kosztów, a także rekompensatę w kwocie 46,13 zł.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu udziela szczegółowych informacji w powyższym zakresie bezpośrednio w biurze ul. Katedralna 12 lub telefonicznie 943524887.