18.3 C
Kołobrzeg
5 lipca 2020
Także.pl

Rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Budowlanej

W dniu dniu dzisiejszym Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na remont ul. Budowlanej.

Zamawiajacy dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę Domar z Biesiekierza. Cena oferty wynosi 5.643.330.38 zł.
Ww. oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. termin podpisania umowy w wykonawcą wyznaczono na 28 września 2017 roku.
W ramach umowy zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów. zostanie wykonane nowe oświetlenie. Przebudowa ul. Budowlanej ma zakończyć się w marcu 2018 roku.