24.4 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Przebudują drogę w Gościnie

We wtorek 20 marca 2018 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z – ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 3300Z – ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie.

W ramach zadania przewiduje się m.in.:

* wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości około 500 m i
szerokości 6,0 m,
* przebudowę istniejących zjazdów przyległych do granicy pasa drogowego,
* budowę z kostki betonowej ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie
* budowę chodnika po lewej stronie jezdni,
* budowę kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej,
* przebudowę skrzyżowań,
* wykonanie oznakowanie pionowego,
* wykonanie oznakowania poziomego.

Wkład pieniężny powiatu w inwestycję to około 930.000 złotych. Zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości do 50% wartości wydatków kwalifikowalnych oraz ze środków pochodzących z Gminy Gościno w kwocie 700.000 złotych.

Wartość inwestycji to około 2.844.000,00 zł.

Termin wykonania zadania – do 15 czerwca 2018 r.

Dziś w imieniu powiatu umowę podpisali: Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wicestarosta Helena Rudzis-Gruchała.