27.8 C
Kołobrzeg
15 sierpnia 2020
Także.pl

Pracownicy urzędu dostarczą decyzje podatkowe

Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że od dnia 03.02.2017 r. rozpocznie się na terenie miasta Kołobrzeg akcja związana z doręczeniem decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości na rok 2017 r. dla osób fizycznych.

Decyzje wymiarowe doręczane będą przez pracowników urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16-20, w soboty w godz. od 10.-18.

Przypominamy, że od 2016 roku kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.

Również od 2016 r. zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej – decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

W dniu 31.01 minął termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r. oraz termin płatności 1 raty za 2017 r. Osoby prawne, które nie dopełniły tego obowiązku proszone są o jak najszybsze składanie deklaracji. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny należy wpłacać na indywidualne konto bankowe oznaczone w decyzji wymiarowej.

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2017 r. to kwota 11.000.000 zł.

W sumie doręczonych zostanie około 20 tys. decyzji.

Powiązane wpisy

Przechodzień powstrzymał złodzieja

admin

AKTYWNA INSTALACJA PRZESTRZENNA

admin

Dwoje dzieci topiło się w Dźwirzynie

admin