17.2 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Jak pozytywnie rozwijać osobowość dziecka?

Na osobowość dziecka działamy już od pierwszych lat życia własną postawą, naszym charakterem, który prezentujemy w podstawowej jednostce społecznej, jaką jest rodzina. To tu, dziecko pierwszy raz styka się z mechanizmami obronnymi, które nieświadomie dziedziczy po: rodzicach, starszym rodzeństwie i osobach najbliższych.

Agresja rodzi agresje, rozmowa zwiastuje rozmowę, a uśmiech na twarzy zwiastuje porozumienie. Dorastając każde dziecko „dziedziczy” własny komponent narzędzi, które wykorzystuje w relacjach interpersonalnych. Schody zaczynają się dopiero w wieku wczesnoszkolnym, kiedy dorastająca młoda osoba z własnym wzorem wartości porównuje swój „bagaż” z innymi członkami społeczności klasy. Wewnętrzne konflikty zaczynają się, kiedy normy przyjęte za właściwe, które wyćwiczyliśmy we własnym domu stają się inne od tych, które narzucane są przez: ramy edukacji, grupy społeczne, mass media. Takie dziecko zawsze (bardzo często) będzie sprawiało problemy wychowawcze, wchodziło w konflikty z prawem, przybliżało się do grup zagrożonych demoralizacją.

Jak wtedy pomagać? Zacząć od siebie, dawać przykład, który będzie synchronizował się z modelem narzuconym przez normy społeczne panujące w danym rejonie, a dalej w danym państwie. Jeśli problemem globalnym staje się alkoholizm. Rozwiązaniem będzie profilaktyka zachowań patologicznych na lekcjach we wszystkich szczeblach szkolnictwa. Wtedy trzeba powielać ten system w środowisku domowym – tylko w takim układzie wzorce narzucone jednocześnie w domu i w szkole dadzą pożądane efekty. Ale do tego trzeba rozmowy. Każdego dnia – im dziecko starsze, tym więcej potrzebuje uwagi, zrozumienia i akceptacji ze strony „autorytetu” – nas samych.

Im prędzej i wcześniej zaczniemy przekształcać teorie w praktykę, tym wcześniej i szybciej zobaczymy zmiany w osobowości dziecka. Zacznijmy od nas samych, a młode osoby same dorosną do pozytywnych cech osobowości.

EDUKATOR INTERDYSCYPLINARNY

Dariusz Wojciechowski