18.9 C
Kołobrzeg
3 czerwca 2020
Także.pl

Ponad 5 mln zł dofinansowania

Członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i Prezydent Janusz Gromek 30 czerwca podpisali umowę na przebudowę ulicy Towarowej i części ulicy Zdrojowej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przebudowa układu drogowego w tym miejscu Kołobrzegu stanowi ważny element w dostępie do portu morskiego i terenów inwestycyjnych. Za unijną dotację remontowi poddana zostanie nawierzchnia ulicy Towarowej, a także części ulicy Zdrojowej. Prace obejmą także pozostałą infrastrukturę okołodrogową jak chodniki czy parkingi, a kilka skrzyżowań scalonych zostanie w rondo. Przebudowa blisko kilometrowego odcinka ulic poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu samochodowym, pieszym, a nawet kolejowym.

Realizacja inwestycji została zaplanowano od marca 2017 roku do czerwca 2018 roku. Koszt prac oszacowano na prawie 7,5 mln zł. Unijne dofinansowanie to ponad 5 mln zł. Zadanie wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 “Zrównoważony transport”, działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W bieżącej perspektywie unijnej dla KKBOF przewidziano 40 mln euro.

Powiązane wpisy

Przechodzień powstrzymał złodzieja

admin

AKTYWNA INSTALACJA PRZESTRZENNA

admin

Dwoje dzieci topiło się w Dźwirzynie

admin