16.1 C
Kołobrzeg
6 czerwca 2020
Także.pl

Podpisano umowę na przebudowę amfiteatru w Kołobrzegu

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z wykonawcą na “Przebudowę amfiteatru w Kołobrzegu wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”. Wartość umowy – 490.770,00 zł brutto. Wykonawca została Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat z siedzibą w Poznaniu.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

 • Dokumentacji projektowej:
  • szczegóły
   • szczegółowej koncepcji “Przebudowy amfiteatru w Kołobrzegu wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”
   • projektu budowlanego wszystkich branż [architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji: wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej oraz niskoprądowej (p.poż., alarmowej, monitoringu wizyjnego)] wraz z projektami przyłączy, charakterystyką energetyczną oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
   • projektów wykonawczych zagospodarowania terenu z elementami zieleni, małej architektury i ogrodzeniem,
   • branży drogowej (drogi wewnętrzne i chodniki)
   • architektoniczny,
   • konstrukcyjny,
   • wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod.-kan., gaz, c.o., wentylacja, klimatyzacja, p.poż.,
   • instalacji elektrycznych,
   • instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,
   • instalacji niskoprądowej – p.poż., alarmowej, monitoringu wizyjnego,
   • przyłączy i instalacji zewnętrznych,
   •  usunięcia kolizji,
   • aranżacji wnętrz i kolorystyki,
   • akustyki,
   • technologicznego wyposażenia obiektu,
   • oświetlenia zewnętrznego i iluminacji,
  • przedmiarów robót
  • kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy
 • Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii i uzgodnień niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Terminy:

 • Wykonanie i dostarczenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 20.11.2018 r.
 • Kompletna dokumentacja projektowa objęta etapem II (projekt budowlany), wykonana zostanie w terminie do 20.12.2018 r.
 • Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia (w tym pozwolenie na budowę) do dnia 31.03.2019 r.
 • Pozostała dokumentacja projektowa, objęta etapem III (projekt wykonawczy wraz z przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysem inwestorskim), wykonane zostaną w terminie do dnia 31.03.2019 r.

Na termin wykonania zamówienia w dużej mierze będzie mieć wpływ proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania, dlatego terminy te mogą się wydłużyć. Główne założenie projektu to wydobycie unikalnych walorów lokalizacyjnych Amfiteatru w dawnym Forcie Wilczym. Lokalizacja obiektów, głównych wejść oraz ukształtowanie brył wyeksponuje i połączy wartość istniejącą dawnych fortyfikacji (poprzez zachowanie pozostałości fosy i obwałowania) i projektowaną nowoczesnego obiektu amfiteatru.

Powiązane wpisy

Przechodzień powstrzymał złodzieja

admin

AKTYWNA INSTALACJA PRZESTRZENNA

admin

Dwoje dzieci topiło się w Dźwirzynie

admin