17.2 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Podpisane porozumienia z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska

W dniu wczorajszym Prezydenta Miasta podpisał porozumienie pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Celem jest lepsze rozpoznanawanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Kołobrzeg oraz zwiększenie skuteczności podejmowanych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Strony porozumienia deklarują wolę wzajemnej współpracy w sprawie zakupu urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza. Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązuje się m.in. do zakupu niskoobjętościowego pobornika pyłu z głowicą pyłu zawieszonego PM10 oraz zakupu kalibratora przepływu. Koszt stacji pomiarowej to ok. 100 tysięcy złotych natomiast roczne utrzymanie będzie wynosić ok. 20 tysięcy złotych.

fot.kolobrzeg.pl