12.2 C
Kołobrzeg
7 kwietnia 2020
Także.pl

Perły Powiatu przyznane

Podczas niedzielnej Gali po raz dwunasty wręczone zostały Nagrody Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego – Perły Powiatu. Galę poprowadziła Katarzyna Pakosińska.

W czasie trwania Gali Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” prowadziło zbiórkę dla swoich podopiecznych, a zebrane środki przeznaczy na realizację przedsięwzięć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, w tym zajęć hipoterapeutycznych oraz  edukacyjno – kulturalnych. Kwota, jaką udało się zebrać to 3 456 złotych.

Perła Powiatu jest wyjątkową statuetką, przyznawaną za działalność społeczną, gospodarczą czy proekologiczną na terenie Powiatu Kołobrzeskiego. W roku 2019 do grona wspaniałych laureatów dołączyli:

Perła Powiatu o wymiarze społecznym

Pierwsza Perła Powiatu o wymiarze społecznym, za działanie jako zawodowa rodzina zastępcza i pełnienie funkcji jedynego w naszym powiecie pogotowia rodzinnego, za działalność na rzecz upowszechniania rodzinnych form opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki, za upowszechnianie i ochronę praw dziecka oraz udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej powędrowała do PaniGenowefy Zawadzkiej – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Słoneczko”.

O odczytanie laureata pierwszej statuetki, Starosta Tomasz Tamborski poprosił Panią Alinę Hajdamowicz – Koordynatorkę wolontariatu w Hospicjum Stacjonarnym w Kołobrzegu. Wolontariusze Hospicjum byli laureatami w roku 2018.

Pierwsza nagroda Starosty Kołobrzeskiego Perła Powiatu ma wymiar społeczny. Osobę, która zaraz znajdzie się na tej scenie, wyróżnia niesamowita chęć niesienia pomocy dzieciom, którym interwencyjnie lub w drodze postępowania sądowego trzeba zapewnić opiekę, dzieciom porzuconym czy odebranym przez policję. Ci, którzy ją znają, wiedzą doskonale, jak bardzo serdeczną, ciepłą i życzliwą jest osobą. Jej znaki rozpoznawcze to uśmiech, zrozumienie i troska dla wielu skrzywdzonych dzieci. Przez maluchy często nazywana „Ciocią Zytą”, zdobywa zaufanie, nie tylko tych najmłodszych, ale również dzieci starszych, które nie zawsze mogą i potrafią pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Pierwsze dziecko trafiło pod jej opiekę w lipcu 2005 roku. Od 2010 roku działa jako zawodowa rodzina zastępcza na terenie naszego powiatu i pełni funkcję pogotowia rodzinnego. Przyjmuje dzieci w sytuacjach interwencyjnych, często w momentach trudnych, gdy w rodzinnym domu dochodzi m.in. do przemocy. Zdarza się, że są to dni świąteczne, pory późnowieczorne czy nocne. Ale ona nigdy się nie skarży, nigdy nie odmawia. Jej drzwi dla tych dzieci zawsze są otwarte. Pomaga im odnaleźć się w nowych okolicznościach, często dając namiastkę domu, którego nie zapewnili im rodzice biologiczni. „Ciocia Zyta” jest dla nich powiernikiem trosk, smutków i radości, zawsze zrozumie, zawsze wybaczy błędy, tłumaczy, cieszy się z sukcesów. Często wracają do niej po latach, by opowiedzieć, co robią, jak im się układa. Przez te wszystkie lata zapewniła opiekę ponad 300 dzieciom.  Jako główny inicjator, wspólnie z innymi rodzinami zastępczymi założyła też Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Słoneczko”, którego obecnie jest prezesem.” – odczytała Alina Hajdamowicz.

Perła Powiatu o wymiarze gospodarczym

Perłę Powiatu o wymiarze gospodarczym, za działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, wsparcie rynku pracy, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz za działalność promującą Powiat Kołobrzeski poprzez wzbogacenie oferty turystycznej i stworzenie największego parku rozrywki w naszym regionie otrzymała Pomerania Fun Park. Statuetkę odebrali: właściciel Pan Marek Różewski wraz z córką Panią Moniką Różewską-Chudzik.

O odczytanie, kto otrzymał drugą statuetkę Perły Powiatu, Starosta poprosił Pana Adama Dzika, który w zeszłym roku również na tej scenie odbierał nagrodę dla Przedsiębiorstwa Hydrobud.

Jak mówił Adam Dzik: „Jest to jest to największy Park Rozrywki na Pomorzu Zachodnim, otwarty w 2017 roku.  Znajdują się tu atrakcje zewnętrzne dostępne sezonowo oraz atrakcje całoroczne działające niezależnie od pogody. To również strefa, gdzie organizowane są imprezy i koncerty. W Parku znajduje się autentyczna wioska wikingów – gród składający się z 10 chat, w których żyją i pracują prawdziwi wikingowie. Pozwala to poznać historię naszego regionu i tworzy żywą kartę historii. Docelowo w Pyszce ma powstać 30 hektarów rozrywki dla całej rodziny. Na ten rok zaplanowane jest otwarcie drugiego etapu projektu – Wodnego Świata, gdzie na 14 hektarach powstaną zalewy wraz z wyspami, na których mają swobodnie żyć zwierzęta, a całość będzie można zwiedzać łódkami i rowerami wodnymi.”

Perła Powiatu za działalność społeczną

Druga Perła Powiatu o wymiarze społecznym, za przeciwdziałanie przemocy, w tym realizację programów terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar i sprawców przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, za wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo oraz za pomoc ofiarom przestępstw, wspieranie dzieci i ich rodzin, powędrowała do Fundacji Na Przekór Przeciwnościom i Prezesa Jacka Pawłowskiego.

Tym razem argumentację decyzji Starosty odczytała laureatka z roku 2018 w kategorii proekologicznej Pani Wanda Władzińska –  Prezes Fundacji Ogon do Góry.

Trzecia nagroda Starosty Kołobrzeskiego Perła Powiatu ma również wymiar społeczny. Fundacja ta powstała w 2015 roku. Jej głównym założeniem jest niesienie pomocy członkom rodzin, a w szczególności dzieciom i młodzieży wywodzącym się z domów dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, ubóstwem czy problemem przemocy. Od trzech lat prowadzą w naszym powiecie programy korekcyjno-edukacyjne dla ofiar i sprawców przemocy domowej przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jako prelegenci uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Organizują warsztaty dla uczniów. Spotykają się z nauczycielami, rodzicami, pracownikami Pomocy Społecznej, Policją i Służbą Zdrowia. Na swoim koncie mają już kilka dużych akcji, jak choćby projekt „Nie Jesteś Sam”, którego celem było wsparcie dzieci i młodzieży z wiejskich szkół naszego powiatu, zagrożonych czy dotkniętych przemocą. Projekt był realizowany przez wielu specjalistów: lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów środowiskowych i pielęgniarki. Inauguracją programu była konferencja, na którą zaprosili dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, a także przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji, włodarzy i dyrektorów szpitali. Niedawno zrealizowali i wydali komiks „Nie tędy Draga. Dopalacze gaszą życie”. Forma lekka – temat ciężki. Komiks choć bajecznie kolorowy, bajką nie jest. Skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzy świetną okazję do podjęcia niełatwej rozmowy o dopalaczach z młodym pokoleniem. I można by wymieniać dalej, bo to tylko mały wycinek ich działalności. Jak sami o sobie mówią: nadal nie zwalniają tempa, bo ciągle mają dużo do zrobienia.”

Powiązane wpisy

Rząd nie zgodził się na dodatkową pomoc dla przedsiębiorców. Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy zablokowany

Redakcja

Starostwo ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów

Redakcja

W związku z zagrożeniem starosta apeluje o ograniczanie wizyt w urzędach

Redakcja