24.4 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Nowy sprzęt dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Korzystnie została wyposażona w nowy sprzęt niezbędny do działań w ratownictwie medyczno – drogowym.

Rozbudowy dróg w regionie, rosnąca liczba samochodów i idąca za tym liczba wypadków, wymaga odpowiedniego zaopatrzenia jednostek OSP. Za kwotę 60 tys. zakupiono m.in. agregat i węże hydrauliczne, nożyce hydrauliczne, rozpieracze: ramieniowy i kolumnowy, pilarkę tarczową, wybijak do szyb. Gmina Kołobrzeg przeznaczyła 50 tys. złotych pozostałe 10 tys. zł przekazała Fundacja Bezpieczny Powiat. Podczas przekazania sprzętu obecni byli wójt Włodzimierz Popiołek, starosta Tomasz Tamborski, radny Bogusław Grygiel (prezes powiatowy OSP), Krzysztof Filipowicz – podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Kołobrzeg.

fot.gminakolobrzeg