26.7 C
Kołobrzeg
14 sierpnia 2020
Także.pl

Nowy piec w MEC pozwoli na czystsze powietrze

Gdy Polska zmaga się ze smogiem w Kołobrzegu stawia się na czystsze i zdrowsze technologie.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu zgodnie z zatwierdzonymi planami inwestycyjnymi, oraz planami techniczno-ekonomicznymi ogłosiła przetarg na: remont kotła opalanego węglem o mocy 14 MW , modernizację kotła opalanego węglem o mocy około 15 MW, oraz budowę nowego kotła gazowego o mocy 12 MW.

W wyniku planowych prac Spółka będzie posiadała wyremontowane i zmodernizowane jednostki opalane węglem,  o mocy około 90 MW, rezerwowy kocioł węglowy o mocy około 13 MW i  jeden wysokosprawny kocioł gazowy o mocy 12 MW

Daje to pełną gwarancję nieprzerwanej produkcji ciepła w okresie zimowym, nawet w przypadku awarii którejkolwiek z głównych jednostek kotłowych.

Planowany kocioł gazowy ( zgodnie z wcześniejszymi założeniami ) uruchamiany będzie tylko w okresie pełnego sezonu turystycznego ( połowa maja – połowa września ) oraz sporadycznie w okresie zimowym w przypadku nagłych nocnych spadków temperatury ( brak konieczności utrzymywania rezerwowego rozpalonego kotła miałowego )

Takie wykorzystanie jednostki gazowej niesie ze sobą następujące zalety :

– ogranicza emisji pyłu w okresie sezonu turystycznego

– ograniczenia w okresie letnim produkcji mieszanki żużlowo-popiołowej, która stanowi element pylenia wtórnego

– ogranicza koszty energii elektrycznej, rozładunku i transportu.

– daje możliwość dywersyfikacja rodzajów paliwa w przypadku raptownych zmian cen węgla, miału i gazu

Należy podkreślić, że gaz który zasilać będzie kocioł gazowy pochodzi z lokalnych, polskich kopalń gazu i nie podlega takim samym regulacjom cenowym jak gaz rosyjski.

Dodatkowo należy podkreślić, że w związku z zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń, które będą wchodziły w kolejnych latach, częściowe zastąpienia produkcji ciepła z węgla na gaz rekomendowały Prezydentowi Miasta dwa powołane przez niego zespoły. Zespoły te przedstawiły Prezydentowi swoje raporty na początku 2013 i 2016 roku.

 

Powiązane wpisy

Przechodzień powstrzymał złodzieja

admin

AKTYWNA INSTALACJA PRZESTRZENNA

admin

Dwoje dzieci topiło się w Dźwirzynie

admin