16.7 C
Kołobrzeg
19 września 2020
Także.pl

„Następny dzień jest uczniem poprzedniego”

„Następny dzień jest  uczniem poprzedniego” – to motto kolejnej już monografii  Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, który 30 września obchodzić będzie Jubileusz 45 – lecia Szkoły.

Zespół Szkół Rolniczych, bo tak przez długie lata brzmiała nazwa tej szkoły, rozpoczął  swą działalność  1 września 1972 roku. W pierwszym roku naukę w szkole rozpoczęło 144 uczniów zorganizowanych w czterech oddziałach, na dwóch kierunkach kształcenia: ogólnorolnym i hodowlanym. Dwa lata później powstało trzyletnie technikum rolnicze, które oprócz przygotowania zawodowego dawało możliwość  zadania matury i dostania się na studia.

Pierwszym Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych  był Franciszek Walkiewicz, a grono pedagogiczne w tamtym czasie liczyło zaledwie 12 nauczycieli. Wraz z opuszczaniem murów Szkoły przez kolejne roczniki, rodziła się tradycja szkoły rolniczej. W 1986 roku powstała Izba Pamięci, która do dziś jest miejscem szczególnym, w którym przechowywane są pamiątki Szkoły, m.in. kroniki Szkoły, kroniki klas, tablice pamiątkowe  i inne materiały związane z wydarzeniami z życia Szkoły.  W 1987 roku Zespołowi Szkół Rolniczych  nadano imię Macieja Rataja, wybitnego działacza ruchu ludowego. W tym samym roku odbył się I Zjazd Absolwentów, na którym po raz pierwszy pojawił się  Sztandar Szkoły.

Kolejne lata działalności placówki przyniosły zmiany oferty edukacyjnej. W latach 90 –tych utworzono technikum technologii żywności, a później technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz technikum zawodowe agrobiznesu. 1 września 1999 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i w tym samym roku powstało liceum  o profilu wojskowym.

„Czasy się zmieniają  i my zmieniamy się wraz z nimi”. W ciągu 45 lat istnienia w Szkole pracowało 191 nauczycieli i 139 osób  obsługi i administracji. Niektórych los zetknął ze szkołą na krótko, inni pracowali w tej szkole przez całe dziesięciolecia, tak na przykład nauczyciel matematyki a później wieloletni Dyrektor Szkoły Barbara Koleśnikow.  Każdy z nich  pozostawił  w historii tej  placówki swój ślad.

Obecnie szkole uczy się  292 uczniów, pracuje 48 pedagogów i 18 osób administracji i obsługi. Dziś klasy mundurowe o profilu wojskowym, policyjnym, straży granicznej i straży pożarnej są wizytówka szkoły, a od ubiegłego roku  „perełką’ obecnego Dyrektora Szkoły – Haliny Schulz – Tkacz jest technikum lotniskowych służb operacyjnych. Dziś dawny „Rolnik”, przez niektórych,  potocznie nazywany jest „Ratajem”, bo w 2013 roku szkoła znów zmieniła nazwę za Zespół Szkół im. Macieja Rataja.

Przed nami kolejny Jubileusz  – 45 lecie, podczas którego spotkają się byli Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły a przede wszystkim Absolwenci. Mamy nadzieję, że to szczególne Święto Szkoły przyniesie wiele miłych wspomnień, radości i wzruszeń.