19.4 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Konkurs na logo Wolontariatu przy Hospicjum Stacjonarnym w Kołobrzegu – 2017

Konkurs na wybranie oryginalnego projektu logo Wolontariatu przy Hospicjum Stacjonarnym w Kołobrzegu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Wolontariatu.

Zasady konkursu:

Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjno – edukacyjnych.
Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę miejsca.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kołobrzeskiego. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu oraz Hospicjum w Kołobrzegu.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie.

Warunki
Prace należy przesyłać na adres Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu lub dostarczyć osobiście. Koordynatorem konkursu jest p. Milena Garbacz – Zatorska, która udziela wszelkich informacji.

Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin konkursowy oraz zgłosić projekt logo.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 projekt

Regulamin dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 5.