18.3 C
Kołobrzeg
5 lipca 2020
Także.pl

W jakim standardzie jest Kamienna? – pyta Piotr Rzepka

Za nami podsumowanie i można rzec oficjalne otwarcie ulicy Kamiennej w Kołobrzegu.

Jako Radny Rady Osiedla nr 5 „Lęborskie” jak i mieszkaniec miasta Kołobrzeg pragnę wyrazić zadowolenie faktem, iż stan techniczny odcinka drogi wojewódzkiej nr 102, dokładnie ulica Kamienna w Kołobrzegu, znacznie się poprawił. Przekłada się to na komfort korzystania zwłaszcza przez zmotoryzowanych oraz bezpieczeństwo. Nie ukrywam, że pierwotne plany oscylujące w kwotach 10 tysięcy procent wyższych, zakładających całkowitą przebudowę wraz z poszerzeniem jezdni, szeregiem skrzyżowań typu rondo czy w końcu kapitalnym remontem mostu przy ulicy Rzecznej i Basztowej, były marzeniem niejednego kierowcy. Mówiono nawet o ekranach dźwiękochłonnych. Obecnie też jest lepiej niż było, jednakże w moim odczuciu na etapie projektowania doszło do przeoczeń.
W ubiegłym tygodniu podczas rozmów z pracującymi na miejscu robotnikami zadałem pytanie dotyczące specjalnych fragmentów nawierzchni przy przejściach dla pieszych oraz zatokach autobusowych, tak zwanych pół uwagi – nawierzchni dotykowej. Otrzymałem odpowiedź, że takich materiałów nie ma na stanie obecnej budowy i nie było to uwzględnione w projekcie. Zdziwiony tą odpowiedzią oraz „oficjalnym wczorajszym otwarciem” postanowiłem podjąć interwencję.
W Kołobrzegu standardem staje się przystosowywanie nawierzchni pod kątem osób niepełnosprawnych. Obniżane są krawężniki, wymieniana i wyrównywana jest nawierzchnia. Zmieniane są materiały przy przejściach dla pieszych czy zatokach autobusowych. Wyremontowany odcinek drogi niestety nie w pełni wpisuje się w nową politykę otwartego miasta, bez barier architektonicznych. Nie w pełni, bowiem obecne przejścia nie utrudniają poruszania się na przykład na wózku, ale już nie posiadają żadnego oznaczenia dla osób niewidomych i niedowidzących. W dzisiejszych czasach wykonywanie tego typu inwestycji z „niedociągnięciami” można uznać wręcz za dyskryminacje konkretnej grupy osób niepełnosprawnych. Zgodnie z prawem europejskim, polskim czy w końcu ze stanowiskiem i zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych, obecnie wprowadzone rozwiązania są niedopuszczalne. Przy krawędziach jezdni na wysokości przejść dla pieszych znajduje się inny kolor kostki brukowej i na tym się kończy. Profil krawężnika został dostosowany do standardów zapewniających swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich itp., jednakże zabrakło niezbędnych szczegółów dla osób niewidomych i niedowidzących. Nie ulega wątpliwości, że wypukłe oraz kontrastowe elementy nawierzchni poprawiłyby bezpieczeństwo i umożliwiły korzystanie z przejść przez osoby niewidome, niedowidzące.

Jak to na nasze standardy przystało najpierw się robi, później się myśli. Przedstawiciele miasta, urzędnicy od nas gdzie byli? Zrobiono drogę, profil krawężników poprawny i na tym skończono. Ktoś nie dopilnował tak ważnych spraw osób niepełnosprawnych. Wstyd tym większy, że nasze miasto rocznie odwiedza dziesiątki tysięcy kuracjuszy, a Ci posiadają różne przypadłości w tym problemy ze wzrokiem. Teraz mamy „nową” drogę wojewódzką w „starych” standardach.

W załączonym piśmie poza treścią zadaję pytania między innymi dlaczego podczas prac projektowych żadna ze stron nie wnosiła uwag oraz wnioskuję o wykonanie kontrastowych pól uwagi przy wszystkich przejściach dla pieszych oraz zatokach autobusowych. Dodatkowo proponuję wymalowanie w kolorze czerwieni przejazdów rowerowych przez ulice (prostopadłe), zgodnie z planowaną polityką Starostwa Powiatowego.

Załączam dokumentację fotograficzną – stan obecny oraz przykładowe zdjęcia – jak to wyglądać powinno.

Piotr Rzepka

przyklady