26.7 C
Kołobrzeg
14 sierpnia 2020
Także.pl

Gospodarowanie odpadami – zwolnienia dla rodzin wielodzietnych

Urząd Gminy Kołobrzeg informuje, że z dniem 1 czerwca 2019r. weszła w życie uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Zgodnie z zapisami tej uchwały z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnienie będzie przysługiwało na 3 i każde kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej, ujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek). Aby skorzystać z tego zwolnienia po dniu wejścia w życie uchwały (po 1 czerwca 2019r.) należy złożyć nową deklarację „śmieciową”.

Powiązane wpisy

Bałtycka Odyseja ruszy z Dźwirzyna do Mielna. Po drodze zadba o czystość polskich plaż

Redakcja

Życzenia od Wójta Gminy Kołobrzeg

Redakcja

Akademia dla rodziców w Drzonowie

Redakcja