15 C
Kołobrzeg
25 października 2020
Także.pl
Image default

Gdzie i w jakich sprawach możemy skorzystać z darmowej pomocy prawnej

Wszyscy mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mogą skorzystać z funkcjonującej darmowej pomocy prawnej. Co ważne, od tego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

W związku z nowelizacją ustawy, od 2019 roku dostępna jest nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które w szczególności polegać ma na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Zmiany polegają również na tym, że od 1 stycznia 2019 roku z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się, mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Liczba udzielonych porad od stycznia do sierpnia 2019 roku wyniosła 647. Widzimy zatem, że jest to potrzebna forma pomocy prawnej dla naszych mieszkańców, którzy coraz częściej z niej korzystają. Ważne są również zmiany, które weszły w życie i dotyczą rozszerzenia zakresu przedmiotowego poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji oraz rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego. W naszym powiecie funkcjonują 3 takie punkty.” – mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO:

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15, pokój nr 13, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00. Punkt ten jest obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.
  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kołobrzegu przy ul. Artura Grottgera 11, (obok siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), czynny w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 11.00 do 15.00, we wtorek i czwartek  w godz. od 9.00 do 13.00. Punkt ten jest obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON z siedzibą w Rzeszowie.


PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

  • Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Gościnie, przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 15.00 do 19.00. Punkt ten jest obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON z siedzibą w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane powinny dokonać rezerwacji terminu porady poprzez stronę internetową https://kolobrzeg.npp-24.pl lub telefonicznie pod nr tel. 94 354 77 29

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, że  w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Od stycznia 2019 roku, zgodnie z przyjętą nowelizacją, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Powiązane wpisy

Trwają prace nad „kanałem ulgi”

Redakcja

Upiększ ogród z Prezydent Mieczkowską. Do rozdania 500 sadzonek

Redakcja

Szpital ogranicza przyjmowanie planowane przyjęcia pacjentów

Redakcja

Zostaw komentarz