17.8 C
Kołobrzeg
14 sierpnia 2020
Także.pl

Energetyczna inwestycja w Szkole Podstawowej w Drzonowie

Na dachu Szkoły Podstawowej w Drzonowie zamontowano siedem paneli fotowoltaicznych. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.Koszt inwestycji to 152 tys. zł. Jest to część testowego projektu takich instalacji w obiektach użyteczności publicznej na przykładzie naszej szkoły.

Zamontowany system składa się z 7 paneli o łącznej liczbie 56 różnych modułów fotowoltaicznych, które zostały wyposażone w urządzenia przekształcające prąd stały z modułów na prąd przemienny o parametrach takich samych jak w sieci energetycznej. System zawiera także układy pomiarowe – jako, że system ma charakter pilotażowy. Czujniki pomiaru nasłonecznienia, temperatury i siły wiatru. Systemy umożliwiające wizualizację przepływu energii na obiekcie – produkcja, zużycie na potrzeby własne oraz oddawanie energii do sieci publicznej. Jak możemy przeczytać na stronie wykonawcy – instalacja ma na celu m.in. porównanie produkowanej energii przez systemy o podobnej mocy, w tych samych warunkach pogodowych, jednak w różnych konfiguracjach sprzętowych. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii gwarantuje możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej i gromadzenie ich w wirtualnym magazynie energii a następnie odebranie ich w czasie 365 dni.