17.2 C
Kołobrzeg
4 lipca 2020
Także.pl

Dlaczego sukcesy są dla wybranych?

Miernikiem każdej pracy jest potencjał, który mamy w sobie. Wydobywamy go poprzez stany emocjonalne.

To, w jakim stanie emocjonalnym dany człowiek się znajduje i jakie emocje przeżywa warunkuje naszą wolę do pracy. Inaczej mówiąc jest to motywacja, czyli naturalne odczucie do danego działania w danej jednostce czasu. Możemy być zmotywowani poprzez pozytywne nastawienie (chęć wygórowania własnych ambicji względem danej rzeczywistości) lub negatywne nastawienie (motywacja do braku motywacji).

Kluczem w każdym działaniu jest odpowiednie nastawienie do rzeczywistości. Umiejętność kontroli i opanowania swoich stanów emocjonalnych. Ważnym punktem każdego sukcesu jest jego podział i dopasowanie do standardów, którymi dysponujemy. Nikt nie spełni marzeń związanych z osiągnięciem tytułu lekarza medycyny nie mając odpowiednich środków finansowych, które zabezpieczą karierę studiów dziennych. Umiejętność planowania i wyznaczania sobie określonych zadań do wykonania jest przywilejem wybranych. To te osoby, które wymagają od siebie a nie od innych zawsze będą wyżej usystematyzowane w hierarchii ludzi odnoszących życiowe sukcesy. Albo My zaczniemy pracować z samym sobą albo będziemy zdani na prace dla kogoś. Sukcesem dla jednych będzie wymarzona praca – dla innych idealna sylwetka. Tu nie chodzi o cel, ale o sposób przejścia z punktu „A” do punktu „B”. Wyznacznikiem tej drogi zawsze będzie psychika (mięsień świadomości) napędzająca nas do wymagania od siebie względem innych.

W innym ujęciu psychologia sukcesu wyodrębnia umiejętność czerpania nauki (i jej wykorzystania) z feedbacku (naszej reakcji na otoczenie). Dziesiątki sytuacji, które spotykają nas każdego dnia wpływają na pogłębianie zakorzenionych reakcji naszego organizmu. Reakcji, które powielamy z pokolenia na pokolenia (tworząc świat oparty na rzeczywistości naszych „opiekunów” zamiast na naszej). W rezultacie dochodzimy do czegoś, czego nigdy nie byliśmy świadomi. To przekłada się na plany, marzenia, cele i ambicje związane z rzeczywistością, która nigdy nie nastąpi.

Jak tworzyć sukces?

Stawiać, określać i porcjować cele. Tworzyć nowe zamierzenia, planować i konfrontować się z własnymi ograniczeniami. Bo tylko ta droga jest jedyną słuszną żeby wyjść z własnych ograniczeń i stworzyć realny obraz widziany oczami spełnionych marzeń.

EDUKATOR INTERDYSCYPLINARNY
Dariusz Wojciechowski