20 C
Kołobrzeg
12 sierpnia 2020
Także.pl

Bezpłatne szkolenie z nowego prawa dot. ochrony danych osobowych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Vademecum ochrony danych osobowych po zmianie przepisów – najważniejsze aspekty RODO w przedsiębiorstwie – praktyczne szkolenie od podstaw”.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób nieposiadających żadnej wiedzy lub posiadających podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych z najważniejszymi zagadnieniami, a przede wszystkim nowymi regulacjami prawnymi. RODO tj. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza od dnia 25 maja 2018r. szereg nowych wymagań oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych i stawia ogrom wyzwań zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i dla przedsiębiorców. Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowymi regulacjami i nowymi obowiązkami, a także przekazanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia nowych wymogów w przedsiębiorstwie. Prawidłowe stosowanie przepisów pozwoli uniknąć nowego instrumentu przewidzianego prawem tj. kar finansowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną między innymi poniżej wskazane zagadnienia:

 • podstawy prawne ochrony danych osobowych – regulacje dotychczasowe oraz nowe akty prawne;
 • cel i zakres ochrony danych osobowych;
 • najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych;
 • zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie;
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe szczególnych kategorii;
 • zgoda na przetwarzanie danych;
 • obowiązek informacyjny spoczywający na ADO;
 • prawa osób, których dane dotyczą – co zmieniło się w przepisach – prawo do bycia zapomnianym;
 • obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – czy zabezpieczenia i środki stosowane dotychczas będą mogły funkcjonować po 25 maja 2018r.;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych;
 • IOD a ABI – co się zmieniło;
 • inspektor ochrony danych (IOD) – kiedy jego powołanie jest konieczne, status, rola i zadania;
 • powierzenie danych osobowych do przetwarzania – na co koniecznie należy zwrócić uwagę – nowe wymagania stawiane przed procesorem;
 • administracyjne kary pieniężneomówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych;
 • nowa rola organu nadzorczego, właściwość, uprawnienia, zadania;
 • dane osobowe w zatrudnieniu – planowane zmiany w przepisach Kodeksu pracy.

 Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców działających w różnych branżach, pracowników przedsiębiorstw, biur rachunkowych, biur kadrowych.

Szkolenie poprowadzi trener/wykładowca Maja Grzegorczyk – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Prawnik – praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ukierunkowanym przede wszystkim na zagadnienia z szeroko pojętego sektora HR oraz ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i cywilnego. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego oraz praktycznego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych realizowanych dla szerokiego kręgu odbiorców, jak również wdraża nowe rozwiązania RODO.

Szkolenie odbędzie się w Kołobrzegu dnia 14 marca 2018 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, sala konferencyjna.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony www.kolobrzeg.pl – zakładka dla przedsiębiorców) i wysłanie go mailem na adres: m.pietruszczynska@um.kolobrzeg.pl lub faksem na numer 94 35 237 69.

Informacje można uzyskać w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta w Kołobrzegu, nr tel. (94) 35 51 525.

Powiązane wpisy

Społecznicy zadziałają w powiecie kołobrzeskim!

admin

Półkolonie 2018 z MOSiR-em na sportowo

admin

Basen Milenium w pełni dostępny

admin