18.9 C
Kołobrzeg
3 sierpnia 2020
Także.pl

Azjatyccy i europejscy naukowcy w Kołobrzegu

W Zespole Szkół Morskich odbyły się trzy dwudniowe konferencje. To okazja do lepszego poznania różnic kulturowych i językowych.

Konferencje otworzył Dyrektor Szkoły Lech Pieczyński, a swoją obecnością zaszczyciła dwójka attaché oraz liczne autorytety naukowe.

Na wstępnie jedna ze studentek zaprezentowała taniec z dalekiej Sumatry.

„Między Słowami” to Konferencja Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS współorganizowana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Uczestnicy koncentrowali się wokół zagadnień związanych z przekładem, komunikacją i obyczajami w kontekście interkulturowym. Zwracano uwagę na problemy komunikacji w dobie globalizacji i zwiększającej się migracji ludności. Przenikanie się kultur i współegzystowanie różnych narodów na tym samym terenie często rodzi problemy komunikacyjne wynikające z niezrozumienia nie tylko mentalności, obyczajów, ale także mowy ciała i zasad komunikacji wpajanych w danych narodach od dziecka.

V międzynarodowa konferencja Korean Humanities and Social Sciences. To spotkanie naukowe od trzech lat współorganizowane jest przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Inha University z Incheon w Korei Południowej, a w tym roku także z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Podczas prelekcji poruszono szeroki zakres zagadnień językoznawczych, od meandry literatury aż do problematyki przekładoznawstwa i trudne kwestie historyczno-polityczne. Badacze z Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej oraz Polski spotkali się, by zaprezentować najnowsze wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Konferencją indonezjanistyczną zorganizował Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Prelegenci przeszli od zagadnień językoznawczych aż do problematyki przekładoznawstwa i ekonomii, ochrony środowiska w Indonezji. Kultura Indonezji jest niezwykle bogata. Jest to kraj wielu wyznań, dialektów, obyczajów, często postrzegany i oceniany stereotypowo. Konferencja miała na celu wymianę wiedzy na temat tego obszaru językowego, jak i zacieśnienie kontaktów pomiędzy naukowcami w Polsce i Indonezji.

Azjatyccy i europejscy naukowcy w Kołobrzegu

 

 

Powiązane wpisy

Przechodzień powstrzymał złodzieja

admin

AKTYWNA INSTALACJA PRZESTRZENNA

admin

Dwoje dzieci topiło się w Dźwirzynie

admin