18.9 C
Kołobrzeg
3 sierpnia 2020
Także.pl

45 – lecie w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

W sobotę 29 września 2017 roku w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbyło się uroczyste ślubowanie i zarazem pasowanie uczniów klas pierwszych. W tym dniu szkoła obchodziła również 45 – lecie powstania.

Pani Dyrektor Halina Schulz – Tkacz serdecznie powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów a także zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział reprezentanci wszystkich służb mundurowych, władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektorzy placówek oświatowych powiatu kołobrzeskiego.

Na szkolną uroczystość przybyli między innymi:
– Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Czesław Hoc,
– Zastępca Szefa sztabu Generalnego WP p. gen. bryg. Jan Dziedzic,
– Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty p.Robert Stępień,
– gen. bryg.p. Krzysztof Makowski,
– Starosta kołobrzeski p. Tomasz Tamborski,
– Burmistrz Miasta Gościno p. Marian Sieradzki,
– Przewodnicząca Rady Miasta, długoletni Dyrektor Szkoły p. Barbara Koleśnikow.

Całość zakończona została programem artystycznym – występem orkiestry wojskowej z CSSP w Koszalinie oraz pokazem musztry paradnej.

Po uroczystości goście zwiedzili nowo otwartą pracownię przedmiotów zawodowych Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych, a na wszystkich czekała tradycyjna wojskowa grochówka z kiełbaską pieczoną na ognisku.

Waldemar Dołowy
Zdjęcia p. Wojciech Dzierkowski
p. Mariusz Marecki