16.1 C
Kołobrzeg
12 lipca 2020
Także.pl

Rozpoczęto weryfikację danych o nieruchomościach

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg przystąpił do weryfikacji danych związanych z zakończoną w lutym 2016 r. modernizacją budynków i gruntów. Do sprawdzenia jest ponad 6 tysięcy zmian.

Gminne organy podatkowe mają kilka źródeł, z których czerpią dane o nieruchomościach na swoim terenie. Są to składane przez osoby fizyczne informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracje składane przez osoby prawne oraz dane z innych źródeł m.in. z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku, gdy podatnik zadeklaruje, że ma nieruchomość o powierzchni np. 70 m2, to organ podatkowy musi mieć podstawy do weryfikacji tej informacji. Może to zrobić na podstawie tej ewidencji, w której zapisane są informację m.in. o powierzchni budynków lub ich części.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Nawet gdy podatnik wykaże 70 m2 powierzchni budynku do opodatkowania, ale z ewidencji wynika, że powinien wykazać 90 m2 powierzchni, to będzie musiał uiścić podatek od 90 m2. Organ podatkowy wyda decyzję zgodną z ewidencją gruntów i budynków. Jeśli podatnik chce zakwestionować decyzję podatkową, ponieważ faktyczna powierzchnia do opodatkowania wynosi 70 m2., a nie 90 m2., to musi najpierw wystąpić do starosty powiatowego o dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntów i budynków.

A zatem procedura wygląda następująco: najpierw zmiany w ewidencji, później zmiany w opodatkowaniu. Do tej procedury muszą stosować się również gminne organy podatkowe. Zdarza się jednak, że co jakiś czas starosta (on prowadzi ewidencję gruntów i budynków) modernizuje ewidencję. W wyniku modernizacji może się okazać, że prezydent miasta musi wydać decyzję wyrównującą podatek.

Uprawnienia do modernizacji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych nadaje staroście art. 24a prawa geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku modernizacji może się okazać, że inaczej sklasyfikowane zostaną grunty i budynki. Zmiana klasyfikacji ma natomiast wpływ na zastosowanie określonych stawek podatku od nieruchomości.

Modernizacja ma na celu:
• uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
• modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,
• poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
• gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
• budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
• lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej;
• właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;
• miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela lub innych osób, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;
• informacji o wpisaniu do rejestru zabytków;
• wartości nieruchomości.

Powiązane wpisy

Robert Biedroń przyjechał do Kołobrzegu. Spotkał się z mieszkańcami i turystami [wideo]

Redakcja

Sezon żeglarski rozpoczęty

Redakcja

W czwartek na ulicy Wylotowej będą prowadzone prace remontowe. Zamknięty zostanie odcinek drogi

Redakcja